ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) เผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมด้วยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ได้ประชุม Conference Call ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทุกสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับ “แผนฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของภาคธนาคาร ”หากสถานการณ์ของโรคส่งผลกระทบรุนแรงเกินคาด

บสย.-ธปท.ประชุมรับมือ โควิด-19  

    ดร.รักษ์ กล่าวว่า ในการประชุมได้มีการหารือภายใต้ 6 แนวทาง คือ  1.เกณฑ์การยกระดับ Severity Level 2.แนวทางรับมือ พนักงาน ลูกค้า 3.แนวทางสื่อสาร    4.โครงสร้าง Crisis Management   5.Critical Business Functions และ Share service  6.การขอผ่อนผัน กฏเกณฑ์และแนวการปฎิบัตในสถานะฉุกเฉินของธนาคาร  โดย ธปท. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง เตรียมแผนรับมือ และแผนจัดการภาวะวิกฤต เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3  Critical service การสื่อสารในภาวะวิกฤต ทั้ง Call Center และเว็บไซต์ ของสถาบันการเงินเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชนและสื่อสารภายในของสถาบันการเงิน  

บสย.-ธปท.ประชุมรับมือ โควิด-19

     สำหรับการประชุมวันนี้  ธปท. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสถาบันการเงินต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินไทย  ณ  ห้องประชุม 7 ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

     ก่อนหน้านี้ ดร.รักษ์ พร้อมด้วยรองผู้จัดการทั่วไปทั้ง 6 ท่านของ บสย.ได้ สละเงินเดือนส่วนตัวทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส  โควิด-19 ให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 460 คน ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของ บสย.

บสย.-ธปท.ประชุมรับมือ โควิด-19

     โดยร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบกลุ่ม จาก  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาทต่อคน คุ้มครองทันที เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้พนักงาน บสย. ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563