นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะนักธุรกิจไทย เปิดงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ไทยฟู้ดแอนด์ฟรุ้ต ฟิเอสต้า (Thai Food and Fruits Fiesta) ที่จัดขึ้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตรีไลแอนซ์ สาขาหลัก 25 สาขา ใน 3 รัฐ คือ รัฐเตลังกานา ทมิฬนาฑู และรัฐอานธรประเทศ เป็นเวลา 1 เดือน ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และรีไลแอนซ์ รีเทล โดยได้รับความร่วมมือจากนาย อาวินาช โจชิ ผู้อำนวยการธุรกิจ ห้างรีไลแอนซ์ ให้การต้อนรับ 

 

จุรินทร์ ลุยอินเดียทำยอดขายเกือบ 3 พันล้าน

 

          โดยปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลกเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนอาหารชาติใดในโลก และด้วยรสชาติมีความใกล้เคียงกับอาหารอินเดีย ที่เผ็ดร้อนและใช้กะทิเป็นวัตถุดิบหลักเช่นเดียวกับแกงของอินเดียใต้  

 

จุรินทร์ ลุยอินเดียทำยอดขายเกือบ 3 พันล้าน

 

          ขณะที่ผลไม้ที่ไทยส่งออกสูงสุด คือ ทุเรียน มังคุด และลำไย โดยมีมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด 3,213 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 99,000 ล้านบาทในปี 2562 และด้วยมูลค่าส่งออกดังกล่าวส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้อันดับที่ 6 ของโลก ขณะที่อินเดีย ปัจจุบันมีการนำเข้าผลไม้สดจากไทยหลายชนิด โดยเฉพาะมังคุด สัปปะรด มะม่วง เงาะ ฝรั่ง ลำไย และทุเรียน อันเป็นผลจากการลดอัตราภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย  และมีผลไม้อื่นๆ ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวอินเดียเพิ่มขึ้น คือ มะพร้าวน้ำหอม มะขามหวาน ลิ้นจี่ ซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสขยายตัวได้อีกต่อไปในตลาดอินเดีย   

 

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า การเดินทางเปิดตลาดอินเดียใน 2 เมือง คือเบงกาลูรูและไฮเดอราบัด ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถทำสัญญาซื้อขาย รวม 2,785 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่อินเดียต้องการ ทั้งไม้ยางพารา แป้งมันสำปะหลัง วัสดุก่อสร้าง อาหารและผลไม้ รวมถึงระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ในการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับรัฐเตลังกานา เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการส่งออกกับนักธุรกิจ 2 ประเทศ และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  รวมถึงจะมีการส่วเสริมให้ร้านอาหารไทยมาเปิดมากขึ้นในไฮเดอราบัด เพราะอาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวอินเดีย และยังเป็นโอกาสดีที่ไทยจะมีการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตรีไลแอนซ์ ห้างค้าปลีกใหญ่สุดในอินเดีย ที่มีสาขา มากถึง 11,000 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศอินเดียด้วย