จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญอย่าง ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และสับปะรด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จึงทำให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกิดเป็นความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบ และเมนูอาหาร

กระทั่งนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ์จากท้องที่ ยังเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้แค่ประชาชนชาวนครพนม
 
          อย่างไรก็ตามข้อมูลจากภาพกราฟิกด้านล่างจะเป็นเพียงตัวอย่างความน่าสนใจของ “ของดี” ประจำจังหวัดนครพนมเท่านั้น ใครที่อยากทราบว่าจังหวัดติดชายแดนจังหวัดนี้มีสินค้าน่าสนใจอะไรอีกบ้าง ต้องลองแวะไปเที่ยวดู

โชว์ของดีนครพนม

โชว์ของดีนครพนม

โชว์ของดีนครพนม

โชว์ของดีนครพนม

โชว์ของดีนครพนม