เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 - นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายกำภู ภูริภูวดล ผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ร่วมมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ ตามโครงการอุ่นใจ คลายหนาว เพื่อโรงหมอของย่า

 

ธ.ก.ส. มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงหมอของย่า

 

          ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวแก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็นจำนวนเงิน 2,079,999 บาท พร้อมกับมอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และหมวกกันหนาว จำนวน 200 ใบ สำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์ศุภชัย  บุญอาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  และนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสมทบทุน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ธ.ก.ส. มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงหมอของย่า

 

ธ.ก.ส. มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงหมอของย่า