16 พฤศจิกายน 2562 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยถึงแผนการลงทุนพัฒนาสนามบินในช่วงปี 2560-2576

ขอเพลทค่ะ

 

 

ทั้งนี้เพื่อขยาย 6 สนามบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 243.7 ล้านคน ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมแผนระยะยาวสำหรับการลงทุนใหม่ ซึ่งจะใช้งบการลงทุนประมาณ 3.93 แสนล้านบาท งบการลงทุนดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดทอท.แล้ว

 

อย่างไรก็ตามงบลงทุนระยะยาวดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้วางไว้ในระดับ 2 แสนล้านบาท เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้เพิ่มการลงทุนโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ(North Expansion) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่จะสร้างอาคารผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 40 ล้านคนต่อปี    นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ขยายสนามบินเชียงใหม่ระยะที่ 2 ขยายสนามบินหาดใหญ่ระยะที่1  เป็นต้น

 

นายนิตินัย  กล่าวว่า การลงทุนต่างๆไม่มีปัญหา เพราะบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการลงทุน ปัจจุบันเรามีกระแสเงินสดที่เก็บจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (พีเอสซี) สำหรับการลงทุนโดยเฉพาะรวมทั้งสิ้น 7.2 หมื่นล้านบาท และมีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เข้ามาปีละ 40,000 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  จะมีเงินสะสมเพิ่มเป็น 2.75 แสนล้านบาท