สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ยกช่างเสริมสวยไทยสู่เวทีโลก ในการประชุมร่วมกับ International Professional Standards Network (IPSN) สมาคมวิชาชีพธุรกิจความงามเวทีสากล จนต่างชาติออกปากชมการจัดทำมาตรฐานอาชีพของ สคช. พร้อมเตรียมต่อยอดความร่วมมือมาตรฐานอาชีพธุรกิจสปาฯ 

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 

          นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมด้วยนางสาวธัญมาศ ลิมอักษร หัวหน้าส่วนงานสร้างความร่วมมือ สคช. เดินทางเข้าร่วมประชุมกับสมาคมวิชาชีพธุรกิจความงาม International Professional Standards Network (IPSN) กับประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ทั้งนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งมาตรฐานอาชีพเสริมสวยบุรุษ และสตรี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและระบบรับรอง การทบทวนคุณวุฒิเดิม และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ในสาขาธุรกิจเสริมสวยและสปา และได้เข้าเยี่ยมชม Miss Paris ธุรกิจเสริมความงาม Beauty and Spa ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสปาที่ได้รับรางวัล Top Ten SPA 2017-2019 ถึง 3 ปีซ้อน และเป็นหนึ่งในสมาชิก IPSN 

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 

         นางสาววรชนาธิป ได้บรรยายเกี่ยวกับผลงานของ สคช. โดยเฉพาะความสำเร็จในสาขาธุรกิจเสริมสวยที่มีความเข้มแข็ง หลังจากโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แห่งแรกของ สคช. และเป็นแห่งแรกของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกในสาขาธุรกิจเสริมสวย ที่ได้มาตรฐานระดับสากล lSO/lEC 17024 ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สคช. ที่ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และ SME Bank เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเสริมสวยแล้วกว่า 5,200 คน และที่สำคัญ สคช. เตรียมทำมาตรฐานอาชีพเสริมสวยระยะที่ 2 ซึ่งมีอาชีพการสักเสริมความงาม, แต่งหน้า, ทำเล็บ จากเดิมที่มีเพียงช่างทำผมบุรุษ และสตรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาชีพ และการทำงานให้กับบุคคล และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 

         ในการประชุมยังได้มีการพูดคุยความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานอาชีพของ สคช. รวมทั้งการพัฒนาใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมช่องทางรายได้ให้กับคนในอาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้ใบรับรอง พร้อมตรา “มอช. มืออาชีพ” จาก สคช. ที่นำร่องแอป “ปักหมุดมืออาชีพ” ช่างเสริมสวย ที่ขณะอยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ ที่มีมากกว่า 692 อาชีพ 

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 

          ที่ประชุมยังได้มีการเสนอแนวทางการเทียบเคียงและรับรองมาตรฐานอาชีพเสริมสวยตามกรอบมาตรฐาน IPSN ซึ่งระหว่างการประชุม IPSN ได้ชื่นชมการจัดทำมาตรฐานอาชีพของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ สคช. เป็นองค์กรที่เพิ่งจัดตั้งได้ไม่นาน แต่สามารถจัดทำและพัฒนามาตรฐานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ครอบคลุมแล้วกว่า 600 อาชีพ ที่สำคัญมีการต่อยอดอย่างชาญฉลาดในการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะแอปฯ “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ และรายได้ให้กับคนในอาชีพ อีกทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ที่นำเทคโนโลยีเดียวกันมาใช้พัฒนาเสริมเขี้ยวเล็บให้คนในอาชีพภายในประเทศ 

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล

 

          นอกจากนี้ที่ประชุม IPSN ยังให้ความสนใจมาตรฐานอาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยและสปาของไทย ที่ถูกบรรจุอยู่ในสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นที่น่าจับตาว่าสปาฯ ไม่เพียงเป็นอาชีพบริการ แต่ยังเป็นอาชีพที่ช่วยเรื่องการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ประเทศสมาชิกเห็นควรว่าสามารถนำมาพัฒนามาตรฐานอาชีพภายในประเทศกลุ่มสมาชิกให้เป็นหลักสากลได้ ขณะที่อนาคต IPSN อาจมีการหารือร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดสร้างการยอมรับร่วมกันในมาตรฐานอาชีพของไทย กับกลุ่มประเทศสมาชิก ที่กำลังจะมีเพิ่มเติมเข้ามาทั้ง แคนาดา เวียดนาม และกัมพูชา ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันในสาขาธุรกิจเสริมสวยและความงามเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้บุคคลมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย แต่ที่สำคัญคือที่ประชุม IPSN ให้การยอมรับมาตรฐานอาชีพของไทย ที่ในอนาคตผู้ที่ผ่านการประเมินได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. แล้ว ก็จะเป็นเครื่องการันตีความเป็นมืออาชีพในประเทศสมาชิก IPSN แบบไม่ต้องประเมินภายในประเทศนั้นๆ ด้วย เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่มืออาชีพ

 

ต่างชาติชม มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล