นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมเปิดงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14

 

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14

 

          โดย ธ.ก.ส. นำสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings  เงินฝากออมดีมีทุน เงินฝาก      

 

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14

 

          A-Savings  สินเชื่อ และบริการต่างๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่ 8 –10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่

 

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14

 

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14