นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางในช่วงนี้ผันผวน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนภายนอกประเทศ

 

           ได้แก่ การที่ธนาคารระมัดระวังการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทยาง เนื่องจากกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งขายยางในราคาไม่สูงมากเพื่อให้ได้สัญญาไปประกอบการกู้เงินสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจยาง

 

         ประกอบกับเทศกาลวันชาติของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 7 ต.ค.  2562 ทำให้กิจกรรมการซื้อขายยางหยุดลง ส่งผลต่อราคายางอ้างอิงจะมีเพียงตลาด TOCOM และ SICOM เท่านั้น ซึ่งพ่อค้ายางรอราคาอ้างอิงจากตลาดล่วงหน้าของจีน (ตลาดเซี่ยงไฮ้) ในการซื้อขาย

 

 

สวนยางสะเทือน หลังยักษ์รับซื้อจีนปิดกิจการ

                                     นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล

         นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในการซื้อขายยาง Chongqing บริษัทเทรดดิ้งใหญ่อันดับหนึ่งของจีนซึ่งนำเข้ายางประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน ประกาศหยุดกิจกรรมการซื้อขายยางเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562

 

         และการเลิกกิจการของบริษัท Chongqing ซึ่งเป็นผู้ซื้อยางรายใหญ่ของจีน จึงส่งผลต่อผู้ส่งออกยางของไทย ทำให้ราคายางปรับในทิศทางที่ลดลง อย่างไรก็ตามหลังจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าของจีน (เซี่ยงไฮ้) กลับมาซื้อขาย ราคายางจะขยับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้

 

            ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2562 มีมติเห็นชอบให้ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการ กยท. ด้านบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ กยท. คนล่าสุด หลังนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ กรรมการ กยท. ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ กยท. ว่า ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวได้

 

          ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล ขึ้นรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงาน มีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญเรื่องยางพารา และทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งสามารถประสานงาน แสวงหาความร่วมมือได้กับทุกกระทรวง

 

สวนยางสะเทือน หลังยักษ์รับซื้อจีนปิดกิจการ

 

        ส่วนของประวัติการทำงาน นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล เข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของการยาแห่งประเทศไทย (กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2535 และเข้ารับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560