royal coronation
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เศรษฐกิจ

วีรศักดิ์ ดัน บิสคลับตัวกลางเชื่อมไมโครเอสเอ็มอี โลกออนไลน์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 19:14 น.
วีร​ศักดิ์​,รมชพาณิชย์,บิสคลับ,ไมโครเอสเอ็มอี,โลกออนไลน์
Shares :
เปิดอ่าน 42 ครั้ง

รมช.พาณิชย์ ดัน MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงเชื่อมไมโครเอสเอ็มอี นำสินค้าชุมชนเข้าร้านค้าสมาร์ท โชว์ห่วย พร้อมร่วมมือE-Commerce นำสินค้าขายบนโลกออนไลน์

 

 

          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษา​ประชุมร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้สอดคล้องทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ​ในยุคดิจิทัล​ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครอบคลุมอยู่ใน​พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

 

 

          ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มของธุรกิจขนาดเล็กที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วยังอยากให้เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SME ในพื้นที่จังหวัดของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy)

 

          ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะกำหนดให้ร้านค้าสมาร์ท โชห่วย นำสินค้าชุมชน เข้าไปจำหน่ายในร้าน โดยมีเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงและนำสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ร้านค้าสมาร์ท โชห่วย เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับสินค้าของสมาชิก MOC Biz Club ด้วย

 

 

          นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนที่จะผลักดันสินค้าชุมชนท้องถิ่น ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน​ โดยจะร่วมมือกับ E-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ E-Commerce รายใหญ่ของประเทศจีน คือ เป้ยเตี้ยน 88 ดอทคอม และจะเชื่อมต่อ Thaitrade.com เพื่อจะสร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประทศ ซึ่งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ต้องอาศัยโอกาสในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการเข้าสู่ E-Marketplace ดังกล่าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

          นายวีร​ศักดิ์​ กล่าวต่อไปว่า นอกจากแผนส่งเสริม​การค้าออนไลน์แล้ว ยังมีโปรแกรม Total Solution for SME เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำธุรกิจแบบครบวงจร ตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงการ "Total Solution for SME" เป็นการรวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SME ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1.โปรแกรมสำนักงาน (Office) 2.โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point of Sale) และ 3.โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting) ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า-บริการ เชื่อมโยงข้อมูลไปจัดทำบัญชี และงบการเงิน เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SME ในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ SME ที่มีทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ