นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว โดยรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังขาดคนดูแล ขาดปัจจัยช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพบว่าประเทศไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก

 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          ทั้งนี้ จากรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมสูงอายุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยในสาขาดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน


          ​​นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม อาจมองว่าจุดนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เพราะยังมีช่องว่างให้สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต ตนจึงได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุให้ตรงตามความต้องการของตลาดและบริบทของไทย โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

 

       

       

 

          อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขานรับนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรม Exclusive Talk ขึ้น 
ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน ได้แก่ นางสาวประวีร์ ชนัฐชวริน หนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนา “หุ่นยนต์ดินสอ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มาให้คำปรึกษาแบบรายต่อราย พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย

 

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-6034