นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมายังนครหนานหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง โดยได้เข้าประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างกับนายหาน เจิ้งรองนายกรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยและจีนซึ่งทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันไว้ที่ 140,000 ล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ.2564 และให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรไทยและหวังว่าจีนจะให้การสนับสนุนการนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าว ยางพารา ไก่ และผลไม้ 

 

 

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า นโยบาย One Belt One Road ของจีนที่เป็นกระจายความเจริญในภูมิภาคและในประเทศไทยก็มีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนโครงการในนโยบาย One Belt One Road โดยล่าสุดความร่วมมือที่มีความก้าวหน้า คือ การสร้างรถไฟไทย-จีนโดยเฉพาะช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา เพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น คณะรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณพิเศษ 750 ล้านบาทในการให้เอกชนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟจากนครราชสีมาไปหนองคาย ซึ่งจะมีผลเชื่อมต่อไปยังประเทศลาว แล้วต่อไปเข้าประเทศจีน ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

 

          นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ด้านความร่วมมือทางด้านสินค้าทางการเกษตรนั้น ตนขอให้ติดตามเรื่องการซื้อขายที่ยังคงค้างอยู่ทั้งข้าวและยางพารา 

 

          นายหายเจิ้ง กล่าวว่า ขอบคุณรองนายกฯที่แบ่งปันข้อมูลให้กับจีนซึ่งจีนไทยถือเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์เพื่อนบ้านที่ดีและตอนนี้ความร่วมมือไทยจีนก็มาถึงจุดใหม่แล้ว เพราะปีหน้าจะครบ 45 ปีความสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งเราต้องการการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างการเพิ่มขึ้น เพื่อให้คนไทยและจีนเป็นครอบครัวเดียวกันให้ได้ และก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ในการประชุม One belt one road และหารือวางแผนถึงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ที่เราจะต้องเพิ่มการเยือนระดับสูงต่อการให้มากขึ้น และแจ้งถึงเรื่องนายกฯจีนเยือนไทยในช่วงเดือนพ.ย.นี้ โครงการรถไฟไทย - จีน ด้วย