royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
เศรษฐกิจ

โอทอปสมุนไพรแปรรูปก้าวไกลสู่สากล

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 16:04 น.
โอทอป,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร,แพทย์แผนไทย
Shares :
เปิดอ่าน 856 ครั้ง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่  11 กันยายน ที่ห้องโถง  Lobby C อาคารกลุ่มนวัตกรรม  2 อุทยานวิทยาศาสตร์ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล" 

 

 

          โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากลปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล"  ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ  

          นายแพทย์มรุต กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ได้แก่ การส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพระบบการผลิตที่มีมาตรฐานจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีการพูดคุยกับ คิงพาวเวอร์เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปวางจัดแสดงและวางขายที่ คิงส์พาวเวอร์  เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะคาบเกี่ยวกับวันชาติของจีน ซึ่งปกติจะมีคนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์  วันละกว่า 1 แสนคน คาดว่าช่องทางนี้จะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ