royal coronation
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เศรษฐกิจ

กคช.คลอดประกาศโครงการร่วมทุนภาครัฐ-เอกชน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 - 13:41 น.
กคช
Shares :
เปิดอ่าน 174 ครั้ง

กคช.คลอดประกาศโครงการร่วมทุนภาครัฐ-เอกชน

                การเคหะแห่งชาติได้ฤกษ์คลอดประกาศโครงการร่วมทุนภาครัฐ-เอกชน (Joint Support)ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเอกชนครบวงจร ตั้งแต่สอบทานผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ หาแหล่งทุน บริหารสินเชื่อลูกค้ารายย่อย บริหารงานก่อสร้าง จนถึงส่งมอบและบริหารชุมชน ตั้งเป้าหมายปีแรก 50 โครงการ
        

         ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติในโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Support) อย่างเป็นทางการ โดยติดต่อขอซื้อแบบเอกสารขอรับสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) ครอบคลุม 2 เรื่องใหญ่ โดยเรื่องแรก ได้แก่การสอบทานผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น เพื่อขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้คำแนะนำการบริหารสินเชื่อลูกค้ารายย่อยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง
                  เรื่องที่สอง ได้แก่การให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง เช่น การออกแบบ การวางผัง และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ การบริหารต้นทุนค่าก่อสร้าง และงบประมาณโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งมอบหน่วยพักอาศัยให้ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำการบริหารจัดการชุมชนและการบริการหลังการขาย
                  “การเคหะแห่งชาติมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า 40 ปีนับแต่ก่อตั้งองค์กรมา ทั้งงานก่อสร้าง งานบริหารลูกค้า งานบริหารชุมชน เป็นจุดแข็งที่สามารถนำไปเป็นจุดขายเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าที่ยังขาดความมั่นใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี”  
                ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ประกาศแนวนโยบายนี้ออกไป ปรากฏว่ามีเอกชนแสดงความสนใจติดต่อเข้ามาหลายสิบราย จนเมื่อการเคหะแห่งชาติสรุปรายละเอียดโครงการเสร็จสิ้น จึงได้ออกประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการเริ่มขอซื้อแบบเอกสารขอรับสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป  โดยเอกชนที่จะเสนอตัวเข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทย มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี มีเงินทุนสำรองเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการขั้นต้น  ถ้ามีที่ดินเป็นกรรมสิทธิของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และต้องมีจำนวนหน่วยพักอาศัยไว้รองรับกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางไม่น้อยกว่า 10% ของทั้งโครงการ
                “ปีนี้ ตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 ราย แต่มาถึงตอนนี้มีติดต่อเข้ามาแล้ว 20-30 ราย ปี 2563 ก็ต้องปรับเพิ่ม ส่วนสถาบันการเงินของรัฐที่จะเข้าร่วมสนับสนุน มีธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนสถาบันการเงินเอกชนที่ประสงค์จะร่วมให้สินเชื่อโครงการนี้ด้วย คงต้องรอปีหน้า”
     

       ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6438 และ 0 2351 6439 ในวันและเวลาราชการ 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ