พาณิชย์ผนึกผู้ส่งออกข้าวฯ มอบอุปกรณ์ตากข้าวช่วยชาวนาลดต้นทุน

15 ธ.ค. 2560
437
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

พาณิชย์ผนึกผู้ส่งออกข้าวฯ มอบอุปกรณ์ตากข้าวช่วยชาวนาลดต้นทุน

 
                วันที่ 15 ธ.ค. นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำโดยคุณเริงชัย หงส์จำรัสศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางไปมอบวัสดุในการตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น ประกอบด้วยผ้าตาข่ายตากข้าวเปลือกจำนวน 450 ผืน และตัวอย่างไม้คราดทำด้วยไม้จำนวน 10 อัน ให้แก่กลุ่มเกษตกรหมู่ที่ 1 - 14 ในบ้านหนองบัวไชยวาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหนองบัวไชยวาน จำนวน 85 ราย เป็นผู้แทนรับมอบ การดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ยุ้งฉางเกษตรกรที่บ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
                  นอกจากนี้ยังสอบถามความเป็นอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งพบว่ากลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลโนนสังข์ ยังขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการตากข้าวเปลือก ซึ่งความชื้นในข้าวเปลือกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกถูกกดราคา กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จึงได้ประสานสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสนับสนุนวัสดุในการตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยถือเป็นพันธมิตรภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

                  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการสำคัญร่วมกันหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนชี สร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรทุกครัวเรือนได้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูทำนาและปลูกพืชชนิดอื่น หลังเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว และการมอบรถเกี่ยวนวดข้าว 10 คันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหารถเกี่ยวนวดข้าวและแรงงานไม่เพียงพอในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ก็ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนาผ่านความร่วมมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
                   รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งออกข้าวปี 2560 ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 10.52 ล้านตัน มูลค่า 158,708 ล้านบาท หรือ 4,683 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ คาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าวทะลุ 11 ล้านตันตามเป้าหมายที่คาดไว้

แท็กที่เกี่ยวข้อง