คนที่ทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะรู้ดีว่า หน้าเตาหรือคนปรุงอาหารที่ต้องอยู่กับเตาไฟ และกระทะที่แสนจะหนักและร้อนด้วยเปลวไฟ มักจะอารมณ์ดีในวันที่มีลูกค้าเข้าร้านน้อย แต่จะปากร้ายและโมโหร้ายเมื่อลูกค้าเข้ามาเต็มร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริกรหรือ Waiter และ Waitress เข้ามาเร่งให้ได้อาหารออกไปบริการทันอกทันใจลูกค้า ที่นั่งรอด้วยความหิวและหงุดหงิด

 หน้าเตา หรือผู้ทำหน้าที่ควงตะหลิวผัดปรุงอาหารในกระทะ มักจะคิดว่าตนเองคือผู้กุมชะตากรรมของร้าน บรรดาลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนร้านจนเนืองแน่นเหล่านั้น มาเพราะติดใจในรสชาติการปรุงอาหารของตนเอง และส่วนใหญ่ของหน้าเตาหรือ Wok เกือบทั้งหมด มักจะมีอารมณ์ออกในแนวศิลปินที่อ่อนไหวและระเบิดอารมณ์ง่าย

 ในวันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากจนทุกคนไม่มีเวลาว่าง และบริกรเดินเข้ามาแจ้งให้ทราบว่า ลูกค้าโต๊ะนั้นโต๊ะนี้บอกว่าอาหารทำไปไม่ตรงกับที่สั่ง หรือมีรสชาติไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ “หน้าเตา” “เถ่าชิ้ว” “เชฟ” หรือ “Wok” เกือบทุกคน มักจะแสดงอารมณ์ศิลปินออกมาว่า ถ้าลูกค้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้ามาใช้บริการอีก หรืออย่างกรุณาก็มักจะบอกว่าเป็นความผิดของบริกร ที่รับคำสั่งจากลูกค้ามาถ่ายทอดผิดพลาดหรือรับออเดอร์มาผิดเอง

 ในธุรกิจทั่วไปเราก็มักจะพบปรากฏการณ์ของ Wok หรือหน้าเตา กับ Waiter และ Waitress อยู่เสมอ หากเราเปรียบเทียบว่า Wok ก็คือฝ่ายผลิตหรือฝ่ายโรงงาน ในขณะที่ Waiter ก็คือฝ่ายขายและบริการ ที่ต้องทำหน้าที่รับหน้ากับลูกค้าโดยตรง

 การปฏิบัติของธุรกิจทั่วไปพอจะแยกแยะได้สองแนวทางคือ แนวทางแรกฝ่ายผลิตหรือวิศวกรฝ่ายโรงงานคือผู้มีอำนาจสูงสุด จะตั้งหน้าตั้งตาค้นคว้าพัฒนาและผลิตสินค้าขึ้นมา โดยยึดถือเอาความเป็นของที่ดีที่สุด โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนและความเหมาะสมกับสภาพของตลาด แล้วส่งไปให้ฝ่ายขายทำหน้าที่ขายให้ได้   

 หากสินค้าที่คิดว่าดีที่สุดนั้นขายไม่ได้ ก็จะมีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดด้อยความสามารถ ในขณะเดียวกันหากผู้บริโภคใช้สินค้านั้นๆ แล้วไม่พึงพอใจ ก็จะหาว่าผู้บริโภคใช้สินค้าไม่ถูกวิธีการ หรือไม่เรียนรู้วิธีการหาประโยชน์จากการใช้สินค้านั้น เช่นกันหากสินค้าชนิดนั้นสามารถขายและสร้างผลกำไรได้มาก ฝ่ายผลิตหรือ Wok ก็จะภาคภูมิใจว่าฝ่ายของตนเองคือผู้สร้างผลกำไรให้บริษัท           
 แนวทางที่สองคือฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะเป็นผู้นำ ด้วยการนำเอาความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายมาบอกว่า สินค้าชนิดใดและคุณภาพระดับใด ราคาจำหน่ายเท่าใดที่ผู้บริโภคยอมรับได้ แล้วให้ฝ่ายผลิตหรือ Wok ที่อยู่ในครัวผลิต หรือทำออกไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค   

 ซึ่งทั้งสองแนวทางมีทั้งประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ ขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณเป็นคนทำธุรกิจ คุณต้องพิจารณาจากข้อมูลรอบด้านให้ถี่ถ้วน ว่าสมควรที่จะใช้แนวทางของ Wok หรือ Waiter เป็นผู้นำในธุรกิจของคุณ  แต่ผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของหรือผู้บริหารที่ดี คือต้องผสมผสานหรือสร้างความเป็นทีมให้เกิดขึ้นให้ได้ ระหว่างฝ่ายผลิตหรือ Wok กับฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขายและฝ่ายบริการหรือ Waiter ครับ