นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาบริษัทผู้ผลิตเก้าอี้ เพื่อติดตั้งในชั้นประหยัดของเครื่องบินแอร์บัสเอ 330-300 จำนวน 5 ลำ เพื่อเป็นแนวทางรองรับ ในกรณีที่บริษัทโคอิโตะจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับว่าจ้างจากการบินไทยให้ติดตั้งเก้าอี้ชั้นดังกล่าว ไม่สามารถขอใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากองค์กรสากลในญี่ปุ่นได้

 "การรับมอบเครื่องบิน 3 ลำ จากที่เหลืออยู่ 5 ลำ ล่าช้ากว่ากำหนดมาแล้ว 2 เดือน และอาจล่าช้าต่อไปอย่างน้อยอีก 1 เดือน เพราะบริษัทเปลี่ยนมาตรฐาน ส่งผลให้ 2 รายการ จาก 18 รายการ ไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัย การบินไทยจึงต้องหาบริษัทใหม่เตรียมไว้และอยู่ระหว่างเรียกร้องค่าเสียหาย จากการรับมอบล่าช้า กรณีที่ต้องว่าจ้างรายใหม่ทางโคดิโตะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด" นายปิยสวัสดิ์กล่าวและว่า การติดตั้งเก้าอี้ในเครื่องบินแอร์บัสเอ 330-300 จำนวน 8 ลำ ใช้วงเงิน 400 ล้านบาท

 นายปิยสวัสดิ์กล่าวถึงปัญหาการเลื่อนระดับบัตรโดยสาร หรือการอัพเกรดและปัญหาการขอน้ำหนักสัมภาระเพิ่มการบินไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุมัติให้มีความชัดเจนขึ้น คาดว่าจะนำมาปฏิบัติได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ระหว่างนี้การบินไทยจะเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ และจากการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 2552 เบื้องต้นพบว่ามีบุคคลเกือบทุกกลุ่มขอใช้สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ รวมทั้งสื่อมวลชน