โครงการบีอาร์ที (BRT) บนถนนนราธิวาสและถนนพระราม 3 สร้างสถานีในตำแหน่งของสะพานลอย สถานีเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดให้บริการ สะพานลอยหายไปทั้งแนวถนน  ชาวบ้านต้องข้ามถนนเสี่ยงอุบัติเหตุทุกวัน
 ยกเว้นตำแหน่งที่ตรงกับเทคนิคกรุงเทพเดิม ที่เปิดให้นักศึกษาได้ใช้ แสดงว่าทางกทม.ทราบดีว่ามีคนเดือดร้อนหรือไม่ก็ทางสถาบันร้องเรียนไป? ทำไมตำแหน่งอื่นๆ บนถนนทั้งเส้นไม่เปิดให้ข้าม
 ถนนนราธิวาสและพระราม 3 เป็นถนนกว้าง มีคลองอยู่ตรงกลาง ตำแหน่งที่ข้ามมีน้อยอยู่แล้ว ยิ่งแย่ใหญ่ คนสองฝั่งถนนเหมือนอาศัยอยู่คนละประเทศ
สิริลักษณ์