ศึกยอดวันเผด็จ รดน.
 เริ่มเวลา 18.30 น.
 เพชรชั้นหนึ่ง อ.วัชรพงษ์ หลากหลาย จะชนะ ชัยบัญชา ส.แสนชัย พิกัด 114 ป.สายลับ ต.ชูชีพ ใช้ฝีมือเหลี่ยมช่วย จะชนะ ลมอีสาน ส.รัตนกุล พิกัด 90 ป.เดชศักดา ส.พรชัย เตะแทงเหนียวแน่น จะชนะ หยกน้อย ศิษย์ช่างเวช พิกัด 112 ป.รถด่วน ฝนจางชลบุรี ใช้ความแกร่งชน จะชนะ จะเด็ด เซเว่นฟาร์ม พิกัด 116 ป.ซุปเปอร์แบงค์ อ.ขวัญเมือง แข้งเข่าแทงยืดเยื้อ จะชนะ เด่นชูชีพ ต.ชูชีพ พิกัด 113 ป.สิทธิชัยเล็ก น.ศรีผึ้ง เชิงมวยฉลาดกว่า จะชนะ ปานเงิน เพชรเมืองตราด พิกัด 122 ป.คู่เอก สิงห์มณี ส.ศรีสมพงษ์ ซ้ายแรงทุกลูก จะชนะ ก้องฟ้า อิมิเน้นท์แอร์ พิกัด 140 ป.ธเนศ ช.จันมณี จะชนะ ดาวพระศุกร์ เกียรติยรรยง พิกัด 94 ป.ธนูเพชร จิตรเมืองนนท์ จะชนะ นครชัยศรี ศักดิ์ถวิล พิกัด 104 ป.
 มวยน่ารัก ... สิงห์มณี
 มวยน่าลุ้น ... รถด่วน