น.ส.นงนุช เทพประเสริฐวังศา ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ผสมธัญพืชยังมีความต้องการสูง บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ เนสวิต้า เทรเชอร์ เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป 2 สูตร คือ เนสวิต้า ผสมงาดำและข้าวหอมมะลิ และเนสวิต้า ผสมใบแป๊ะก๊วยสกัด ลูกเดือยและข้าวกล้อง เจาะกลุ่มผู้หญิงรักสุขภาพอายุ 30 ปีขึ้นไป

 "สูตรการผลิตนี้มาจากผลวิจัยความชื่นชอบของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มธัญพืชที่ผู้บริโภคชื่นชอบสูงสุดในขณะนี้คือ งาดำ ลูกเดือย แปะก๊วย ข้าวกล้อง โดยบริษัทวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเจาะกลุ่มผู้รักสุขภาพระดับพรีเมียม ราคาจำหน่ายจะสูงกว่าเนสวิต้าเล็กน้อย เนื่องจากการผลิตที่ใช้ส่วนผสมจากธัญพืชถึง 3 ชนิดสูงสุดในบรรดาเครื่องดื่มผสมธัญพืชที่จำหน่ายในขณะนี้

 สำหรับกลยุทธ์และแผนการตลาดการแนะนำสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์การทำตลาดแบบนิชมาร์เก็ต หรือเฉพาะกลุ่ม โดยจะใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทสำหรับการแนะนำเนสวิต้า เเทรเชอร์ สู่กลุ่มผู้บริโภค ผ่านรูปแบบการตลาดแบบบีโลว์เดอะไลน์ ผ่านช่องทางจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม เบื้องต้นเน้นเจาะกลุ่มคนเมืองเป็นหลัก

 น.ส.นงนุชกล่าวว่า แผนการใช้สื่อเพื่อแนะนำ เนสวิต้า เทรเชอร์ สู่ผู้บริโภคโดยเลือกการสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นหลัก ในช่องทางจำหน่ายร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นหลักนั้นมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเดินห้างสรรพสินค้ามากขึ้นและใช้ชีวิตในห้างมากขึ้น