พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน รักษาการ ผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เปิดเผยว่า สบร.ได้ของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จากรัฐบาลจำนวน 1,400 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้  ขยายต้นแบบการเรียนรู้และสร้างต้นแบบธุรกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ของรัฐบาล  ซึ่งงบประมาณนี้จะนำมาใช้ใน 3 โครงการ ในระยะ 3 ปี (2553-2555) แบ่งเป็น โครงการแรก เมืองแห่งการออกแบบหรือครีเอทีฟซิตี้ ที่มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น จะตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 1 แห่ง และภูมิภาคต่างๆ 3 แห่ง ขณะนี้ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ (ทีซีดีซี) กำลังคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการโดยใช้งบกว่า 900 ล้านบาท  

 รักษาการผอ.สบร.กล่าวอีกว่า โครงการที่สอง จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 6 แห่ง เช่นที่ จ.ลำพูน จ.ภูเก็ต จ.ลพบุรี จ.จันทบุรี รวมทั้งจะร่วมกับ จ.ลำปาง และเทศบาลนครลำปาง จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น 1 แห่ง ที่จ.ลำปาง ซึ่งการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทั้ง 7 แห่งนี้ จะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเหมือนกับมิวเซียมสยาม ใช้งบประมาณกว่า 325 ล้านบาท และโครงการที่สาม การสร้างต้นแบบธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ จะคัดเลือกธุรกิจเอสเอ็มอี 10 ประเภทมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาชมและนำไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง เพื่อเป็นการขยายผลเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี