เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2552 เรืออากาศเอกสุริยะ   ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ผช.รมต.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงทางปฏิบัติตามอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “กระทรวงวัฒนธรรมกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์” ตอนหนึ่งว่า วธ.ทราบดีถึงความเป็นห่วงจากภาคประชาสังคมทั้งในส่วนนักวิชาการ เครือข่ายครอบครัวและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการเสนอให้มีการกำหนดระยะเวลา 3 ชั่วโมงในการจำกัดเวลาเล่นเกมของเด็กไว้ในกฎหมาย แต่คงไม่สามารถทำได้ เพราะจะติดปัญหาบุคคลากรสำหรับควบคุมดูแลตามกฎหมายและการไม่สามารถกำหนดเวลาเล่นในเกมบางประเภทได้

 รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ตนได้เสนอแนวคิดในการติดตั้งและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดหรือซีซีทีวีภายในร้านเกม แล้วทำการส่งภาพดังกล่าวไปยังศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดเพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล จากนั้นให้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีในร้านสำหรับเชื่อมข้อมูลภาพดังกล่าวไปยังสำนักงานวัฒนธรรมแต่ละจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถรีโมทเข้าไปดูร้านเกมแบบเรียลไทม์ได้ เชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยให้เกิดการดูแลอย่างรัดกุมมากขึ้น

 นายประดิษฐ์ โปซิว   ผอ.สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กล่าวว่า ตั้งแต่พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือน มิ.ย.2551  กฎหมายลูกยังล่าช้าและเพิ่งผ่านมติครม.จนครบ 5 ฉบับเมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้เกิดปัญหาในหลายส่วน ดังนั้นจึงต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างไรก็ตามนับจากวันที่พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ มีผลบังคับใช้จนกระทั่งวันนี้ มีภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกฉายในราชอาณาจักรไทยเนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ฯ 10 เรื่องส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น  1.FRONTIERE (S) 2. HALLOWEN 3.FUNNY GAMES 4.ZACK AND MARI MAKE A PORNO 5.ALL THE BOYS LOVE MANDY LANE เป็นต้น

 “เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีความรุนแรง ขัดกับศีลธรรมอันดีของไทย ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาภาพยนตร์บางเรื่องที่กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งขอเข้าพักในบ้าน แต่สุดท้ายกลับฆ่าเจ้าบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ ขัดกับจารีตคนไทยที่ยึดถือหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์จะต้องขอใบอนุญาตประกอบการภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกันยายน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้ประกอบยังไม่ขอใบอนุญาตจะมีความผิดทางอาญา ระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 -1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

 นางฉวีรัตน์    เกษตรสุนทร    เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อให้ข้าราชการในทุกจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบข้อกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งตนจะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด จัดประชุมชี้แจงในแต่ละจังหวัดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป