เปิดโครงสร้างทีมสื่อวัดพระธรรมกาย

20 พ.ค. 2559
2.3 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เปิดโครงสร้างทีมสื่อวัดพระธรรมกาย : นิธิศ นาเจริญ

           ตลอดช่วงคดีร้อน “พระธัมมชโย” เป็นที่ปรากฏถึงการทำงานของทีมทนายความของวัดพระธรรมกาย ที่ออกมาชี้แจงข้อสงสัยและหลักฐานที่ยืนยันว่าพระธัมมชโย เจ้าอาวาส ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และยังทำหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นขอคัดค้านกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ยื่นศาลขออนุมัติหมายจับอีกด้วย แม้การขอหมายจับครั้งที่สองการยื่นคัดค้านไม่สัมฤทธิ์ผลก็ตาม

            นอกจากนี้ ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้ร่มวัดพระธรรมกาย ที่มีบทบาทต่อสาธารณะ นั่นก็คือ “ทีมสื่อและวอร์รูมสื่อของวัด” ที่มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ศาสนกิจของวัดไปถึงสานุศิษย์และสาธารณชน แต่ในระยะหลังได้มีอีกบทบาทหนึ่งคือคอยขับเคลื่อนชี้แจงและแก้ต่างประเด็นต่างๆ ที่กล่าวหาพระธัมมชโยด้วยเช่นกัน

            ประเด็นน่าสนใจว่า โครงสร้างของทีมสื่อสารและการบริหารช่องทางสื่อในมือของวัดพระธรรมกาย ถูกจัดสรรแบ่งการทำงานและมีหน้าที่ด้านใดบ้าง

            “พระมหานพพร ปุญฺญชโย” หัวหน้ากองภาพลักษณ์องค์กร ได้เล่าย้อนถึงการจัดตั้ง ช่อง DMC หรือ “Dhammakaya Media Channel” ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยการออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาของช่องดีเอ็มซีมีจุดประสงค์ในการนำเสนอโดยต้องการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปยังประชาชนทั่วโลกถึง 5 ทวีป

            ส่วนรูปแบบการออกอากาศ เนื้อหาของรายการจะเป็นรูปแบบการอาราธนาศีล การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน โดยสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อให้ดูแล้วเกิดความผ่อนคลาย และสนุกสนาน รวมไปถึงรายการพูดคุยกับพระอาจารย์ในรูปการเทศนาธรรม นำหลักธรรมะความดีมาสอนประชาชน และการนำเสนอข่าวกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในประเทศและมีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็นด้วย

            “วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักองค์กรสื่อสาร เพื่อไปเผยแผ่ธรรมะไปในพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก ผ่านการนำเสนอทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนทุกๆ วัย เช่น ถ้าเป็นเด็กจะมีการ์ตูนแอนิเมชั่น โดยมีเนื้อหาเน้นการปลูกฝังธรรมะในใจ รายการสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นประเภทการพูดคุยธรรมะกับพระ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมาก ที่มีมากว่า 13 ปี ซึ่งตลอด 24 ชั่วโมงก็จะมีการออกอากาศโดยตลอด ถ้าหากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการถ่ายทอดสด อย่างเช่นพิธีจุดประทีป สถานที่มหาธรรมกายเจดีย์ สถานที่สำคัญอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นสถานที่รวมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในวัดพระธรรมกาย เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่วโลก” พระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าว

            ด้านการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ดีเอ็มซีผ่านดาวเทียมของวัดพระธรรมกาย จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้ามาควบคุมการผลิตรายการ มีทั้งหมดประมาณ 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายผลิตรายการ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมเทคนิคการออกอากาศทั้งภาพและเสียง เจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสดและฝ่ายจัดเตรียมเสื้อผ้า โดยมีสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำรายการอยู่ 3 สตูดิโอ รวมถึงสื่ออีกหลากหลายประเภททั้ง สถานีวิทยุดีเอ็มซีทั้งในระบบเอเอ็ม เอฟเอ็ม สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือและแผ่นพับ เพื่อนำเสนอการเผยแผ่ธรรมะของพระธัมมชโย โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมทำงานในสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายกว่า 200 คน

            นอกจากนี้ ยังมีผู้สื่อข่าวประจำสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายอีก 10 คน ซึ่งมีหน้าที่ออกไปทำข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยจะนำเนื้อหามานำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

            ทั้งนี้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย มีทั้งหมด 3 สำนัก ประกอบด้วย 1.สำนักสื่อสารองค์กร มี พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส เป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และยังมีบุคลากรอีกหลายด้าน อาทิ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กองสื่ออินเตอร์เน็ต ศูนย์ข่าวดีเอ็มซีนิวส์ กองภาพลักษณ์องค์กร กองภาพลักษณ์ออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สื่อชุมชน ทำงานครอบคลุมทุกด้าน

            2.สำนักสื่อดีเอ็มซี มี พระวีรวุฒน์ มนวีโร ผู้อำนวยการสำนักสื่อดีเอ็มซี รวมทั้งฝ่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเอ็มซี ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน และมีบุคลากร เช่น หัวหน้ากองออกอากาศ หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการ หัวหน้าศูนย์ผลิตสื่อการ์ตูน หัวหน้าศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ หัวหน้ากองสร้างสรรค์รายการ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเสียง และหัวหน้าศูนย์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าครบถ้วนทุกกระบวนการทำงานตามหลักมาตรฐานของสถานีโทรทัศน์

            3.สำนักสื่อธรรมะ มี พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต ผู้อำนวยการสำนักสื่อธรรมะ พร้อมด้วยบุคคลแผนกต่างๆ ในการผลิตสื่อ เช่น หัวหน้ากองออกแบบสื่อ หัวหน้ากองผลิตซีดีสื่อธรรมะ หัวหน้ากองเผยแพร่สื่อ

            ขณะเดียวกัน ต้องจับตา “องอาจ ธรรมนิทา” โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ที่เข้ามามีบทบาทเป็นหัวหอกใช้สื่อของวัดพระธรรมกายในการชี้แจงและตอบโต้ข้อกล่าวหา “พระธัมมชโย” ร่วมสมคบฟอกเงินและร่วมรับของโจรจากการรับเช็คจากอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง