รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

23 มี.ค. 2559
11.8 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ‘เต็ง เส่ง-ซูจี’ร่วมพิธี

           23มีนาคม 2559 ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศภาพเมียนมาร์   นายเต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีประเทศเมียนมาร์ ที่จะพ้นวาระในวันที่ 30 มี.ค.นี้ ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์เมียนมาร์ พร้อมถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์จากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยจำนวน 3 รูปคือ สมณศักดิ์ชั้นอัครมหาบัณฑิต ถวายแก่สมเด็จพระวันรัตน์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ชั้นอัครมหาสัทธรรมโชติกธชะ ถวายแก่พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ

           การถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ไทยถือเป็นความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สำคัญก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเส่ง ไปสู่รัฐบาลของประธานาธิบดีทินจ่อ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในปลายเดือนมีนาคม 2559 นี้ และในพิธีดังกล่าวมีนางออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคเอ็นแอลดี  ร่วมด้วย

รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

รัฐบาลเมียนมาร์ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง