เปิดงานมาแค่ 4 วันสำหรับงานเกษตรแฟร์ ที่ม.เกษตรฯ ปีนี้ดูเหมือนว่าจะคึกคักไม่น้อย มีผู้คนหลั่งไหลมาชมงานกันอย่างล้นหลาม มีสินค้าเกษตรให้ชม ชิม ช็อปจากทั่วสารทิศจากแหล่งผลิตของเกษตรกรโดยตรง แต่อีกภาคส่วนคือการเสนอผลงานทางวิชาการที่ปีนี้ก็มีงานวิจัยเด่นๆ มากมายที่ผู้มาเที่ยวงานหรือผู้สนใจในอาชีพทางการเกษตรไม่ควรพลาด ปีนี้ถือเป็นปีแรกก็ว่าได้ที่ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรได้นำผลงานวิจัยการนำเสนอด้านพืชและมีการจัดประกวดอย่างจริงๆ จังๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพที่สูงขึ้น พืชตัวแรกได้แก่ ข้าว มีการประกวดแข่งขันใน 2 ประเภทคือ 1.ข้าวเจ้าเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงเข้มคุณภาพดี 2.ข้าวรวงใหญ่เมล็ดดก กติกาสำหรับผู้ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยส่งตัวอย่างข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม ข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทและจะต้องเป็นข้าวที่ปลูกในประเทศไทย ไม่มีพันธุ์หรือวัตถุอื่นเจือปน ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลประเภทละ 3 รางวัล
 
      พืชตัวที่สองได้แก่ ข้าวโพดไร่และข้าวโพดหวาน กติกาสำหรับผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งตัวอย่างฝักข้าวโพด ทั้งข้าวโพดไร่และข้าวโพดหวานที่ยังมีเปลือกหุ้มฝักสมบูรณ์จำนวน 30 ฝักต่อข้าวโพด 1 ชนิด สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลประเภทละ 3 รางวัลเช่นกัน ส่วนพืชตัวที่สาม ได้แก่ มันสำปะหลัง โดยมันสำปะหลังที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทย อายุไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังครบสมบูรณ์ไม่แตกหักรวมทั้งส่วนใบและลำตัน เป็นพันธุ์รับรองจากกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานที่มีโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเปอร์เซ็นต์แป้งและผลผลิตแป้งที่ได้จากหัวสูงสุดทั้ง 3 ต้น น้ำหนักของหัวเฉลี่ยสูงจากทั้ง 3 ต้น (3 เหง้า) และปราศจากโรค แมลงและตำหนิอื่นๆ เช่น หัวเน่า มีไส้เหลือง ไส้เน่าหรือเปลือกถลอก โดยส่งหัวมันสำปะหลังที่สมบูรณ์จำนวน 5 ต้น สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3 รางวัล
 
      เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถส่งพืชเข้าประกวดในแต่ละประเภทได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-12.00 น. ณ สถานที่จัดการประกวด อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียด โทร.0-2579-3130 ต่อ 1326-7, 08-1910-0005 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.agron.agr.ku.ac.th และจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันเดียวกัน เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจมาดูกันนะครับเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ นำกลับไปทำมาหากินกัน