กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ (อย.) ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมโลก โดยเฉพาะการ “ไฮแจ็ค” เครื่องบิน หรือการก่อเหตุบนอากาศยาน ดังนั้น การฝึกฝนกำลังพลจึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ ภายใต้หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คอมมานโด” โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ (นร.ปพ.) รุ่นที่ 11 จำนวน 37 คน จากผู้สมัคร 150 นาย โดยจะทำการฝึกในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

           การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมปฏิบัติการพิเศษ แยกตามศาสตร์การปฏิบัติการพิเศษของทหารอากาศ เป็น 3 ศาสตร์ คือ 1.การต่อต้านการก่อการร้าย จะมีเจ้าหน้าที่คอมมานโด การอารักขาบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน 2.การค้นหาช่วยชีวิต กรณีเฮลิคอปเตอร์ตก การกู้เครื่อง ช่วยเหลือนักบิน ทั้งพื้นที่ปกติและพื้นที่การรบ 3.การควบคุมการรบ ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อระหว่างภาคพื้นกับภาคอากาศในพื้นที่การรบ เช่น เรียกเครื่องเข้าตีเป้าหมาย ทิ้งบริภัณฑ์ทางอากาศ สิ่งของ เสบียง

           พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.) กล่าวว่า นักเรียนทั้ง 37 คน จะได้รับการฝึกพัฒนาความสามารถของตัวเอง นอกจากความอดทนแล้วในหลักสูตรจะต้องมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนทางด้านยุทธวิธี ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะต้องเตรียมกายและใจไว้ให้พร้อม ตั้งใจปฏิบัติและทำทุกอย่างให้ได้ ผ่านไปให้ได้ จุดมุ่งหมายการฝึกคือเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เพราะภารกิจหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษในปัจจุบันเป็นภารกิจที่สำคัญ มีตัวแทนแต่ละเหล่าทัพเป็นส่วนน้อยที่จะปฏิบัติการนอกรูปแบบหรือนอกแผนการรบ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศล้วนนำมาใช้ทั้งสิ้น

           “หลักสูตรดังกล่าวสอนให้คนมีความอดทนเหนือคน หรือเป็นหลักสูตรที่แพ้ใครไม่เป็น เพราะต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องอยู่ให้ได้ในวันนี้ หากใครทนไม่ไหวก็จะลาออกในวันพรุ่งนี้ และต่อไปเรื่อยๆ พร้อมต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ หากผ่านการทดสอบทุกคนจะสามารถดูแลประชาชนและยุทโธปกรณ์ของชาติที่มีมูลค่ามหาศาล ภารกิจอารักขาบุคคลสำคัญ และถวายความปลอดภัย ทุกอย่างเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะเข้าถึงได้ ทั้งนี้ในห้วงแรกจะฝึกภาคที่ตั้งประมาณ 3 เดือน ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากนั้นจะเดินทางไปฝึกภาคป่าเล็กที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี เพื่อทดสอบความรู้ และการปฏิบัติยุทธวิธีปฏิบัติการพิเศษที่เรียนมาจากภาคที่ตั้งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์”

           สำหรับขั้นสุดท้าย นักเรียนทุกคนจะเข้าฝึกภาคทะเลที่ลุ่ม ซึ่งเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดในหลักสูตรไปปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง ณ พื้นที่ จ.จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้ที่สามารถผ่านการปฏิบัติทั้ง 3 ส่วนได้จะถือว่าสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ การฝึกในแต่ละห้วงจะมีความหนักเบา โหดน้อย ถึงโหดมาก มีการฝึกแบบไม่ได้หลับได้นอน บางคนมี อาการฮีสโตรก อาการไฮเปอร์ ต้องนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้ไม่ผ่านการฝึก โดยสถิติผู้จบหลักสูตรนี้ในแต่ละรุ่นมากที่สุดอยู่ที่ 21 นาย บางรุ่นเหลือ 10 นาย และ 9 นายเท่านั้น