พระเครื่อง

เทพทันใจ-เทพกระซิบ'เทพพม่า'ที่คนนิยมไปขอพรมากสุดๆ

เทพทันใจ-เทพกระซิบ'เทพพม่า'ที่คนนิยมไปขอพรมากสุดๆ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เทพทันใจ-เทพกระซิบ'เทพพม่า'ที่คนนิยมไปขอพรมากสุดๆ : ท่องไปในแดนธรรม เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

             “เทพทันใจ” ชื่อที่ชาวพม่ารู้จักคือ นัตโบโบยี  เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพและนับถือเช่นกัน

             ในประเทศพม่านั้นมี “เทพทันใจ” อยู่ด้วยกันถึง ๕ องค์ คือ องค์ที่ ๑ อยู่ที่พระธาตุอินแขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung องค์ที่ ๒ อยู่ที่เจดีย์สุเหล่ ใจกลางกรุงย่างกุ้ง องค์ที่ ๓ อยู่ที่เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เมืองสิเรียม เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง องค์ที่ ๔ อยู่ที่เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง องค์ที่ ๕ อยู่ที่เจดีย์โบตาทาวน์ ชื่อ “ท่านนัตโบโบยี” ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่านิยมไปกราบไหว้มากที่สุด

             การนับถือ “นัต” เป็นความเชื่อของคนพม่า นัตเป็นจิตวิญญาณของคนตายที่อยู่ระดับสูงกว่าผีและต่ำกว่าเทพ จึงไม่ใช่ทั้งผีและเทพ ส่วนใหญ่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดี หรือวีรกรรมที่น่าประทับใจเอาไว้ โดยมากนัตมีหน้าที่ปกปักรักษาเมืองหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น เจดีย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีนัตแตกต่างกัน

             คำว่า “โบโบยี” (โบโบจี) นั้นไม่ใช่ชื่อเฉพาะของนัตองค์ใดองค์หนึ่ง แต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “โบโบยี” คือ นัตผู้ชายที่เป็นที่เคารพนับถือ ประมาณพ่อปู่ เจ้าพ่อหรือเทพาอารักษ์ของไทยเรานั้นเอง ด้วยเหตุนี้ทางพม่าจึงต้องมีชื่อสถานที่ที่นัตองค์นั้นๆ คุ้มครองอยู่ประกอบด้วยเสมอ เช่น ชเวดากองโบโบยี หรือโบตาทาวน์ โบโบยี เป็นต้น

             อีกนัยหนึ่ง นัตก็คือบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทำความดี สร้างคุณประโยชน์มากให้แก่ประเทศชาติ มีคุณธรรม เมื่อตายไปแล้วก็มีคนอยากจะนำตัวของเขา นำประวัติของเขามาเป็นตัวแทนของความดี จึงได้สร้างรูปปั้นหรือศาลต่างๆ ให้
 
             ชาวพม่ามีคติความเชื่อว่า เทพทันใจ เป็นนัตที่ปกปักรักษาพระเกศธาตุในเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น ๑ ในนัตหลวง ๓๗ ตน ที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือมาก นัต (ออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า “น่ะต์”) เทพทันใจ เป็นนัตที่ชาวพม่าและชาวไทย นักการเมือง ศิลปิน ดารา นักธุรกิจ พ่อค้าวาณิช เศรษฐีพม่า เศรษฐีไทย ให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากมาย เดินทางไปสักการะที่พม่าอย่างล้นหลาม
 
             ครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มหนึ่งไปทัวร์ไหว้พระ ๙ วัดที่ประเทศพม่า และได้มีโอกาสไปสักการะ ขอพรนัตโบโบยี ณ วัดโบตาทาวน์ เมื่อกลับมาเมืองไทยไม่นาน พรนั้นก็สัมฤทธิผล จึงมีการบอกต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของนัตโบโบยี และยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายกลุ่มที่ไปขอพรแล้วสมดั่งปรารถนา ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงเรียกกันว่า “เทพทันใจ” ด้วยความเชื่อที่ว่า ผู้ใดได้สักการบูชา หรือขอพรสิ่งใดก็ตาม จะสัมฤทธิผลสมปรารถนาทันใจ สำเร็จโดยเร็ว ฉับพลันทันใด ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก ค้าขาย โชคลาภ โดยเฉพาะ เรื่องเงินๆ ทองๆ เมื่อคติความเชื่อแบบไทยเข้ามาศรัทธา หนักเข้าๆ ทางพม่าเองก็โอนอ่อนตามจนเหมือนกับว่าจะยอมรับกระแสดังกล่าวไปแล้ว
 
             การบูชาเทพทันใจ นิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องบูชา เพราะเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต บางครั้งก็จะประกอบด้วยช่อใบไม้ที่เรียกว่า ใบชัยชนะ และฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลเช่นกัน
 
             ส่วนการอธิษฐานขอพรต่อเทพทันใจ มีเคล็ดลับว่าต้องขอเพียงข้อเดียวเท่านั้น นัยว่าเพื่อพลังกล้าแข็งในการถวายเครื่องเซ่น หลังจากนั้น ให้ถวายธนบัตรเสียบไว้ที่มือของท่าน ซึ่งอยู่ในกิริยายืนชี้นิ้วไปข้างหน้า อยากจะถวายเท่าใดก็แล้วแต่ศรัทธา แต่ต้องให้มีจำนวนธนบัตรมากกว่า ๑ ฉบับ หลังจากนั้นก็เข้าไปยืนให้หน้าผากของเราติดกับนิ้วมือของท่าน แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้ง เพียงข้อเดียวเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนใจ เสร็จแล้วจึงนำธนบัตรที่ถวายไว้คืนกลับมา ๑ ฉบับ เพื่อเอากลับไปเป็นเงินขวัญถุงให้มีโชคมีลาภต่อไป


ทันใจรุ่นแรก “เอจสัตตยะ”

             เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดโบตาทาวน์ ประเทศพม่า มีแผนพัฒนา ๑.สร้างทางเข้าอาคารเทพทันใจ ที่อยู่กลางน้ำพร้อมสร้างห้องติดกระจก, ติดตั้งแอร์ทั้งอาคารและเครื่องตัดอากาศที่ประตูหน้า ๒.ย้ายร้านค้าที่อยู่บริเวณกำแพงภายวัดไปจำหน่ายยังอาคารที่จัดไว้ให้เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.ปูพื้นหินอ่อนภายนอกส่วนต่อเชื่อมอาคารเทพทันใจกับอาคารเจดีย์โบตาทาวน์ และ ๔.ต่อเติมอาคารของเทพทันใจที่เล็กและแคบให้ขยายกว้างขึ้น
 
             ในการนี้ ทางวัดจึงอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเทพทันใจ รุ่นแรก ถือเป็นครั้งแรกของพม่า เป็นเหรียญรูปไข่วงรี ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปนัตโบโบยี ด้านบนแปลเป็นไทยคือ ชื่อวัดโบตาทาวน์ ด้านล่างเป็นชื่อ เทพโบโบจี ด้านหลังเหรียญ ด้านบนเป็นสัญลักษณ์สหภาพพม่ารุ่น ๑ ถัดลงมาเป็นชื่อรุ่น “เอจสัตตยะ” ตรงกลางเป็นรูปลวดลาย ตราผนังภายในเจดีย์โบตะทาวน์ที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า ส่วนด้านล่างเป็นสถานที่/ปีที่จัดสร้าง สหภาพพม่า ๒๐๑๕
 
             พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ “เทพทันใจ” ใช้พิธีแบบพม่าทั้งหมด โดยจัดพิธีสวดอัญเชิญตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙ โมงเช้า ถึง ๙ โมงเช้า ของวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นการสวดแบบ มหา “ปัฏฐาน” ซึ่งทางพม่านิยมให้พระสวดตลอดเวลาโดยไม่หยุดเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง การสวดแบบมหา “ปัฏฐาน” นี้ใช้การสวดจากตำรา “ปัฏฐาน” ทั้งชุด ๕ เล่ม ส่วนนอกเหนือจากการสวดมหา “ปัฏฐาน” ขึ้นอยู่กับท่านเกจิอาจารย์ทั้งหมดที่มาร่วมพิธี โดยมีเจ้าอาวาสวัดโบตาทาวน์เป็นประธานพิธี และคณะพระภิกษุ (เกจิอาจารย์) ที่ชาวพม่านับถือรวม ๒๗ รูปร่วมกันสวดอธิษฐานจิต ณ ศาลา เจดีย์วัดโบตาทาวน์ กรุงย่างกุ้ง
 
             ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลาง บุราณนคร โทร.๐๙-๑๔๒๗-๑๕๕๑, ๐-๒๐๒๑-๙๑๐๐

“เทพกระซิบ” เกิดจากคนไทย

             ฝั่งข้ามหน้าวัดโบตาทาวน์มีศาลนัตอีกองค์หนึ่งซึ่งชาวพม่าเรียกว่า “อะมาดอว์เมียะ” หรือตอนนี้คนไทยรู้จักกันทั่วในนามว่า “เทพกระซิบ” ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีใครมากระซิบอธิษฐานกับท่านเลยแม้แต่คนเดียว

             กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวไทยนั่นเองเป็นคนเริ่มต้น โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยนำคณะมาไหว้เทพทันใจที่วัดนี้ ได้เห็นผู้คนมุงกันหนาแน่นหน้าศาลของนัตองค์นี้ และเห็นป้ายภาษาพม่าเขียนบอกอะไรสักอย่าง จึงถามไกด์ว่าป้ายเขียนไว้ว่าอย่างไร ซึ่งไกด์ก็อ่านให้ฟังว่า “ป้ายบอกว่าห้ามพูดส่งเสียงดัง”

             เนื่องเพราะบริเวณนั้น ชอบมีแม่ค้ามาร้องเสนอขายชุดเครื่องเซ่นไหว้องค์เทพ ส่งเสียงเอะอะ ทั้งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดจึงปิดป้ายเตือนไว้ แต่กลับเป็นว่า หัวหน้าทัวร์ท่านนั้นเข้าใจว่า ถ้าจะไปอธิษฐานขอเทพองค์นี้ ห้ามพูดเสียงดัง จึงอธิบายให้คณะคนไทยฟังว่า ถ้าจะอธิษฐานขออะไรกับเทพองค์นี้ต้องกระซิบ แล้วก็เล่าลือกันต่อๆ ไป จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ถึงตอนนี้ จนชาวพม่าเห็นคนไทยทำแล้วดี ก็เริ่มเอาอย่างทำตามบ้างแล้ว

เทพทันใจ-เทพกระซิบ'เทพพม่า'ที่คนนิยมไปขอพรมากสุดๆ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง