เปิดประเดิมคอลัมน์ใหม่ “แวดวงแรงงาน” ในหน้าการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ขอแนะนำรายการดีๆ ให้ผู้อ่านได้ติดตามชมกันครับ โดยกระทรวงแรงงานได้เปิด “สถานีแรงงาน” ออกอากาศช่อง 11 (เอ็นบีที) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05-13.55 น. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชน ผู้ใช้บริการกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเมืองและท้องที่ชนบทห่างไกล ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

             ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ในทุกด้านของกระทรวงแรงงาน ทั้งการหางานทำ ด้านสวัสดิการ ด้านประกันสังคม ตลอดจนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรง

             “สถานีแรงงาน” เป็นรายการสด โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อสงสัย หรือร้องทุกข์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

             เหนืออื่นใด “สถานีแรงงาน” จะได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารของกระทรวงแรงงานกับภาคประชาชน ในวงกว้างอีกด้วย ติดตามชมกันนะครับ หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.mol.go.th หรือ Facebook/Ministry of Labour หรือสายด่วน 1506