13 พ.ย. 58  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน 'เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - E20 - ดีเซล' ลิตรละ 40 สต. 'E85' ลิตรละ 20 สต. โดยจะมีผล 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (14 พ.ย.) เป็นต้นไป
 
 
                      ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันของ ปตท. ในสถานีบริการเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ (14 พ.ย.) เป็นดังนี้
 
 
                      เบนซิน 95 ลิตรละ 32.56 บาท , แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.60 บาท , แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.18 บาท , E20 ลิตรละ 23.24 บาท , E85 ลิตรละ 19.74 บาท , ดีเซล ลิตรละ 23.09 บาท