วันที่ 21 ต.ค.57 ที่ประชุมสปช.วันนี้ โดยมีนายพารณ  อิศรเสนา   ณ อยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เลือกนายเทียนฉาย กีระนันทน์  สมาชิกสปช.เป็นประธานสปช.  เเต่ช่วงนั้นมีการเสนอชื่อนายอลงกรณ์ พลบุตร เข้าชิงตำเเหน่งด้วย   เเต่นายอลงกรณ์ถอนตัว    จากนั้นนายเทียนฉายเเสดงวิสัยทัศน์  ต่อมามีการเสนอว่าควรมีรองประธานสปช.2คน  โดยที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นมีการเสนอชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสปช.คนที่1  โดยที่ประชุมเห็นชอบ  โดยนายบวรศักดิ์เเสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน       
 
          จากนั้นมีการเสนอชื่อน.ส.ทัศนา บุญทอง  เเละนายประชา เตรัตน์  เป็นรองประธานสปช.คนที่2  โดยที่ประชุมเห็นชอบ  โดยทั้งสองคนเเสดงวิสัยทัศน์คนละ5นาที   จากนั้นประธานในที่ประชุมเสนอให้มีการลงคะเเนนลับในคูหาเเละลงคะเเนน โดยเขียนชื่อคนที่สปช.เลือกใส่กระดาษ  โดยมีกรรมการตรวจนับคะเเนน 5 คน   โดยสมาชิกสปช.มี243 คนจาก 250คน   จากนั้นกรรมการนับคะเเนน โดยที่ประชุมมีมติเลือก  โดยนางสาวทัศนาได้รับเลือก 151 คะเเนน    ส่วนนายประชาได้  88 คะเเนน  ไม่ลงคะเเนน 3 ใบ บัตรเสีย 1 ใบ ทำให้นางสาวทัศนาเป็นรองประธานสปช.คนที่2

"สปช." ถกนัดแรกเลือก"ปธ.-รองปธ."
        
          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นัดแรก ว่าตั้งแต่เวลา 07.30 น. มีสมาชิก ทยอยเดินทางเข้ามาที่รัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีสมาชิกฯ ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทำงานในรัฐสภามาก่อน อาทิ นางทิฆัมพร กองสอน สปช.น่าน ได้นำพวงมาลัยมะลิเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภาเพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย  จากนั้นสปช.ที่รู้จักและสนิทสนมกันได้ร่วมดื่มกาแฟและรับประทานอาหารร่วมกัน อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการตัดสินใจเลือกประธานสปช. และรองประธานสปช. แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน สปช.ส่วนใหญ่ระบุเพียงว่า คงไปเป็นตามที่สื่อมวลชนนำเสนอไปแล้ว ขณะที่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้ปักหลักทำข่าวและรายงานข่าวกันอย่างคึกคัก
 
          ทางด้านนายเทียนฉาย กีระนันทน์ สปช.ด้านอื่นๆ แคนนิเดตประธานสปช. ได้เดินทางมายังรัฐสภา แต่ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ประเด็นที่สปช.มีการประชุม เช่นเดียวกับ น.ส.ทัศนา บุญทอง สปช. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีข่าวว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน สปช. คนที่2 ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าหากได้รับการสนับสนุนก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม สปช. เลือก นายเทียนฉาย  กีระนันทน์ นั่งประธาน สปช.
"สปช.จังหวัด" ส่ง "ประชา เตรัตน์" ชิงรองปธ.สปช.คนที่2
                
          นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จ.นนทบุรี เปิดเผยว่าในการพบปะ สปช. จังหวัด เมื่อวันที่ 20 ต.ค ที่ผ่านมา มีมติร่วมกันว่าจะส่งนายประชา เตรัตน์ สปช.จ.ชลบุรี เข้าชิงตำแหน่งรองประธานสปช. คนที่ 2 ทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนเท่าไรหรือมีใครที่เดินสายขอคะแนนไว้แล้วบ้าง
                
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จัดงานพบปะสังสรรค์ ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อเย็นวันที่ 20 ต.ค. นั้นนายประชา เป็นผู้ที่นัดหมายให้สปช.สายจังหวัดมาร่วมงานดังกล่าว