2ก.ค.2557 นางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาฯ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2557 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2557 ได้มีประกาศของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า เรื่อง ยกเลิกการประกวดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ปีที่ 13 ลงวันที่ 1 ก.ค.

               ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2557 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-30มิ.ย.2557 ตามประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2557 ที่ลงวันที่ 25เม.ย. นั้นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2557 จึงขอยกเลิกการประกวดดังกล่าวและขออภัยที่เสียสละเวลาส่งผลงานวรรณกรรมการเมืองเข้าประกวดในครั้งนี้

..............

(หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจาก talung.gimyong.com จากผลการประกวดปีที่ผ่านมา)