๏ กงล้อประวัติศาสตร์ประหลาดนัก   วนเวียนถามทักไม่รู้หาย  
หมุนกงล้อทับเกิดยันตาย     โดยไม่รู้หน่ายไม่รู้กาล
๏ หมุนเป็นวงรอบตามวงล้อ     หยุดแล้วก็ต่อสืบลูกหลาน
หมุนประวัติศาสตร์เป็นตำนาน     ทบด้วยเกร็ดนิทานให้ร่ำลือ
๏ หมุนแล้วหมุนเล่าเป็นวงรอบ     คำถามคำตอบเขียนลายสือ
บันทึกประวัติศาสตร์โหมกระพือ     แปลงสารเพื่อสื่อเลื่องชื่อนาม
๏ หมุนไปข้างหน้าไปข้างหลัง     รอบแกนล้อตั้งคำตอบคำถาม
รอยทับรอยล้อดังโครมคราม   ลอยฟุ้งฝุ่นตามติดตามตน  
๏ หมุนไปไม่หยุดฉุดไม่อยู่     รู้หรือไม่รู้ดูสับสน  
คำตอบคำถามวกเวียนวน     ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลวกวนเวียน
๏ หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุน   คลุ้งด้วยควันฝุ่นสถิตเสถียร  
รอยทับรอยทิ้งทางโล่งเตียน     ประวัติศาสตร์บทเรียนรู้เลียนรู้
๏ หมุนทับซ้ำรอยโดยไม่หลีก     ซ้ำต่อไปอีกรอยเลิศหรู
ประวัติศาสตร์บันทึกพร้อมพรั่งพรู   ร่องรอยมีอยู่อยู่ยั่งยืน  
๏ กงล้อประวัติศาสตร์ยังหมุนอยู่     ซ้ำรอยให้รู้ให้รู้ตื่น  
วนเวียนถามทักทุกวันคืน     โดยไม่มีใดอื่นนอกจากรอย !.


...................................
(หมายเหตุ ...รอย... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร โดย... นายทิวา)