วันที่ 6 พ.ย.2556 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  และวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

              กลุ่มเพื่อนมหิดล อาจารย์ นักศึกษา บุคคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้รวมตัวกันที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะเดินรณรงค์ผ่านแยกตึกชัย ไปสมทบกับกลุ่มนักศึกษามหิดลที่ลาน พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาฯ ถนนราชวิถี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

              เวลา 17.00 น เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อ จากนั้นเวลา 18.00 น เคารพธงชาติ และอ่านประกาศเจตนารมณ์ในการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมรายชื่อถึงสมาชิกวุฒิสภา ผ่าน สว.พญ.พรพันธุ์ บุญยรัตนพันธุ์ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ไปยังเวทีอุรุพงษ์ตามความสมัครใจ


อธิการบดีนำนักศึกษากว่า2พันร่วมเดินขบวนคัดค้าน

              ขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณบดีมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาได้ร่วมกันเดินขบวนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จากศูนย์การเรียนรู้มหิดล ไปยังประตู 6 แล้วผ่านตลาดศาลายา แล้วไปเข้าประตู 3 เพื่อเดินกลับไปยังศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยทุกคนจะถือธงชาติ และป้ายคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมโห่ร้องต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้กล่าวแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมพร้อมยืนแสดงเจตนารมณ์ 1 นาที หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล โดยพร้อมเพรียงกัน

              ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น มีพันธกิจที่สำคัญในการสร้างบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ ให้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปลูกฝังค่านิยมของมหาวิทยาลัยให้แก่บัณฑิต ที่จะออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นร่างพ.ร.บ.นี้จึงขัดกับธรรมภิบาลที่มหาวิทยาลัยยึดเป็นหลักดำเนินงานและปลูกฝังค่านิยมต่อนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อความยึดมั่น ความมั่นคงในคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและได้ร่วมจัดโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง” ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้วย

              ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ และขอให้วุฒิสภาใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาวิกฤติของประชาชาติขณะนี้ โดยการไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
 

รพ.ศิริราชชุมนุมค้านพ.ร.บ. นิรโทษกรรมด้วย

             บรรยากาศการชุมนุมของบุคลากรการแพทย์ นักศึกษา  คณาจารย์  และผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช  ได้รวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชนกจำนวนกว่า 1000 คน  เพื่อแสดงพลังคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทรนพ.  คณบดีคณะแพทย์  ได้ยืนรายชื่อซึ่งมีผู้ร่วมลงนามคัดค้านกว่า 8 พันรายต่อ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา และศิษฐ์เก่าศิริราช จากนั้น นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ได้อ่านแถลงการณ์  หลังจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมชุมนุม บางส่วนได้แยกย้ายเดินทางไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

 

พยาบาลโรงพยาบาลนครปฐมร่วมด้วย

              ที่โรงพยาบาลนครปฐม   นางสุรีย์ สุจันทรา พยาบาลหัวหน้าตึกสโมสรโรตารี โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม พร้อมด้วยเพื่อนพยาบาลและเจ้าหน้าที่   กว่า 100  คน  ได้มารวมตัวกันที่หน้าตึกศูนย์เปล บริเวณประตู 1 พร้อมถือธงชาติ และป้ายคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เดินเป็นขบวนออกจากประตู 1 ไปเข้าประตูทางออกทิศตะวันออกของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม แล้ววนกลับมาที่ตึกศูนย์เปล ใช้เวลา 30 นาที  จากนั้นมีการอ่านแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม


เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนพิษณุโลกเคลื่อน


              เมื่อเวลา 15.00 น. ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มการเมืองภาคประชาชน 7 เครือข่าย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางในการคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ประกอบด้วย เครือข่ายนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่าง (NGOs) กลุ่มประชาภิวัฒน์ กลุ่มพิษณุโลกคนรักษ์แผ่นดิน เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนพิษณุโลก ชมรมนักกฎหมายเพื่อสังคม ชมรมสาธารณสุขการแพทย์พิษณุโลก และ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ พิษณุโลก พร้อมกับออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง “หยุด” พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทย


สรส.ผนึก45รัฐวิสาหกิจค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม


              ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์   กรุงเทพฯ นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมด้วยแกนนำองค์กรรัฐวิสาหกิจ 45 องค์กร อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกันอ่านแถลงการณ์และแถลงข่าวหยุดพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่า สรส.และองค์กรรัฐวิสาหกิจ 45 องค์กรมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศจุดยืนเข้าร่วมชุมนุมกับเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีจุดยืนเดียวกันอย่างถึงที่สุด โดยจุดยืนของ สรส.ไม่ใช่เพียงต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเท่านั้น แต่ประชาชนต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง ปฎิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐด้วย


ลาดกระบังแถลงค้านพรบ.นิรโทษกรรม

              องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย
                
    
แพทย์และพยาบาล รพ.ยะลากว่า100คนรวมพลังคัดค้าน

              เมื่อเวลา 15.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลยะลา บรรดาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนกว่า 100 คน ได้นำป้ายผ้าเขียนข้อความ “เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ไม่เอา พรบ.นิรโทษกรรม”  รวมทั้งกระดาษพิมพ์ข้อความ ไม่เอา พรบ นิรโทษกรรม ยืนชูแสดงพลังอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ ท่ามกลางความสนใจจากบรรดาชาวบ้านที่มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยหลายรายได้เข้าร่วมแสดงพลังด้วย


ศิษย์เก่าม.ธรรมศาสตร์เผาโลงศพต้านนิรโทษ

              เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ลานอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ หน้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีกลุ่มศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำดดยนายบันลือศักดิ์ พิทักษ์สัตย์ ตัวแทนในนามของชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มารวมตัวกันและออกแถลงการณ์ต่อต้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากแถลงการณ์เสร็จสิ้น กลุ่มศิษย์เก่าฯได้มีการนำร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ใส่ลงไปในโลงศพและจุดไฟเผา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้าน พรบ.ฉบับดังกล่าว

แพทย์รพ.มหาราชรวมตัวเป่านกหวีดต้าน
 
              เมื่อเวลา 12.00 น. คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กว่า 500 คน นำโดย นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ใช้เวลาช่วงพักเที่ยงมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อแสดงพลังต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย โดยได้มีการอ่านแถลงการณ์จุดยืน

    
ศาลยุติธรรมไฟเขียวตลก.ใช้สิทธิ

              ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มตุลาการผู้รักแผ่นดิน 63 คน  ร่วมลงชื่อคัดค้านและแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ว่า ผู้พิพากษาควรต้องคำนึงว่ามี 2 ฐานะ ฐานะแรกคือประชาชน จึงย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนอีกฐานะหนึ่งคือการเป็นผู้พิพากษาซึ่งจะต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อสาธารณชนว่าจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา ดังนั้น หากผู้พิพากษาที่ใช้ชื่อกลุ่มตุลาการผู้รักแผ่นดินทั้ง 63 ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนแล้ว ก็ย่อมสามารถกระทำได้ แต่จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา
 
ขรก.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะรวมตัวต้านนิรโทษ

              เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคารบี ข้าราชการ พนักงานที่สำนักงานมีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการประมาณ 1,000 คน ได้ออกมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าทิศตะวันออกเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ก่อนจะเดินขบวนรณรงค์จากอาคารบีไปยังหน้าศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีการเป่านกหวีด และส่งเสียงร้อง “ไม่เอา” ไปตลอดทาง

คณาจารย์นิติศาสตร์มธ.แถลงการณ์ต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ


            ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ. มีนายณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มธ. และนายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ. ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ร่วมลงชื่อจำนวน 32 คน คัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม


อาจารย์-นักศึกษา"นิด้า"ผนึกกำลังต้าน

            เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมกันป้องกันประชาชาติจากกฎหมายล้างผิดและการทุจริตคอรัปชั่น บริเวณหน้าอาคารบุญชนะ อัตถากร พร้อมกับร่วมกับทำสัญลักษณ์มือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม


คณาจารย์ม.วลัยลักษณ์เคลื่อนขบวนรถต้านนิรโทษกรรม

            ที่จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานนักศึกษา และคณาจารย์รวมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันตั้งขบวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์จำนวนมากในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยออกไปรณรงค์ในอำเภอท่าศาลา บนถนนทุกสายโดยตลอดเส้นทางได้กดแตกรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปตลอดทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆออกมาคอยโบกธงเป่านกหวีดโบกไม้โบกมือให้กับขบวน หลังจากนั้นขบวนได้ไปตั้งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลาร่วมกับเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลาปราศรัยให้ความรู้และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
    
            ขณะเดียวกันบริเวณหน้า รพ.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช แพทย์พยาบาล รพ.เชียรใหญ่ ได้รวมตัวกันที่หน้ารพ.เชียรใหญ่และร่วมกันแสดงออกถึงการต่อต้าน พรบ.ฉบับนี้ ด้วยการร่วมกันถือผ่านป้ายท่ามกลางความสนใจของคนไข้ที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก เช่นเดียวกับชาวอำเภอหัวไทร ได้ร่วมกันออกมาเดินขบวนพร้อมแสดงแผ่นป้ายคัดค้านท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก


สภาทนายความออกเเถลงการณ์5ข้อ

          เมื่อเวลา 14.00 น. ที่สภาทนายความ ถ.ราชดำเนิน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภานทนายความ นายนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม รวม 5 ข้อ


สายสกุลโทณะวณิกร่วมค้านนิรโทษกรรม

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้สืบเชื้อสายสกุล "โทณะวณิก" จำนวน 68 คนได้ออกแถลงการณ์ต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยระบุว่า ขัดหลักนิติธรรม เรียกร้องคนไทยขจัดการเมืองวิปริต

 

นศ.มหาสารคามมาแล้วร่วมต้านนิรโทษกรรม

            เมื่อเวลา 17.30  น. ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรรวมตัวกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหยุดทำร้ายกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายกานต์  ชนกใครอุบล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ และเดินณรงค์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 

 

นศ.มหาสารคามมาแล้วร่วมต้านนิรโทษกรรม

            เมื่อเวลา 17.30  น. ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรรวมตัวกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหยุดทำร้ายกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายกานต์  ชนกใครอุบล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ และเดินณรงค์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม  


"มศว"อธิการนำชาวอโศกคัดค้าน

           เมื่อเวลาเวลา 15.00น. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว ) พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และชาวอโศกได้แสดงพลังคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ลานสวูนิแพ็ก มศว ประสานมิตร            ขณะเดียวกันที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งทั่วประเทศมีมติคัดค้าน รวมถึงสภาวิชาชีพสุขภาพแห่งชาติก็ไม่เห็นด้วย