แม่น้ำนครชัยศรี อีกนามของแม่น้ำท่าจีน

                         “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” คือชื่องานแสดงศิลปกรรมสีน้ำของ “สุรพล แสนคำ” จิตรกรผู้โดดเด่นในผลงานสีน้ำ ที่มี “อัตลักษณ์” ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ด้วยความแปลกใหม่แตกต่างจากจิตรกรสีน้ำ ท่านอื่นๆ สุรพล แสนคำ ใช้สีน้ำด้วยวิธีการที่เป็นแบบฉบับของตนเอง

                         สุรพล แสนคำ เป็นชาวนครปฐม จบปริญญาโททางจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง

                         การแสดงศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี” จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ วุฒิสมาชิก และ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

                         งานแสดงครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญของ อ.สุรพล แสนคำ เนื่องจากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ขั้นหนักหนาสาหัส ผ่านการผ่าตัดลำไส้ เพื่อขจัดเนื้อร้าย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายเพื่อดำรงและดำเนินชีวิตบนหนทางศิลปะต่อไป ทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วย มิได้บั่นทอนพลังการสร้างสรรค์ ความรู้สึกเจ็บปวดทรมานที่ขับเคลื่อนออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม แสดงออกด้วยสีสันและทีแปรง สะท้อนเรื่องราวจากสิ่งที่รักผูกพันและคุ้นเคย คือบ้านเรือนตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีน อันเป็นทัศนียภาพแห่งความอบอุ่น สงบร่มเย็น สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ด้วยมุมมองที่คมชัดอย่างภาพถ่าย หากแต่ละเอียดละเมียดละไมด้วยความรู้สึกที่ซ่อนแฝงนัยทางนามธรรม ที่ภาพถ่ายไม่สามารถบันทึกได้ ความแม่นยำ เรื่องรูปทรง น้ำหนัก แสงเงา และความเฉียบคมในการเลือกมุมมองมานำเสนอ มนุษย์มีความทรงจำอันหลากหลาย แต่ละคนมีวิธีการถ่ายทอดความทรงจำแตกต่างกันไป เล่าเรื่องด้วยปาก เล่าด้วยการเขียน ขับร้อง ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สำหรับจิตรกร สุรพล แสนคำ ถ่ายทอดผ่าน “สีน้ำ”

                         สุรพล แสนคำ เดินทางไกลบนถนนสายศิลปะมายาวนาน บันทึกเรื่องราวด้วย “สีน้ำ” มามากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานของเขาแต่ละช่วงก้าวเวลา เป็นเสมือนบันทึก “ไดอารี่ชีวิต” ของเขาเอง

                         งานแสดงศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” เป็นเสมือนการย้อนรอยการเดินทางของเขา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วย

                         สำหรับผู้ชื่นชอบ “สีน้ำ” จะได้ชมผลงานจิตรกรรมสีน้ำที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ผมเองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสมัย ศิษย์เก่าเพาะช่าง ด้วยกัน รู้สึกเป็นห่วงเขาในด้านสุขภาพร่างกาย แต่เรื่องหัวใจแล้ว เชื่อมันเสมอว่า ไม่ว่าเขาจะต้องเผชิญทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วย (อันเป็นธรรมดาตามกฎอนิจจัง) สักเพียงไรเขาจะยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป เพราะนั่นคือลมหายใจของเขา เขาเป็นจิตรกร เป็นศิลปิน เป็นครูบาอาจารย์ เขาเกิดมาบนโลกศิลปะ ดำรงชีวิต ดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศิลปะ

                         ขอเชิญชมงานศิลปกรรมสีน้ำ “บ้านริมน้ำนครชัยศรี” ได้ในวันเวลา สถานที่ดังกล่าว

 

 

----------------------

(ศิลป์แห่งแผ่นดิน : 'บ้านริมน้ำนครชัยศรี' : โดย...ศักดิ์สิริ มีสมสืบ)