ควันหลงการประชุมผู้นำตำรวจอาเซียน ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เสนอต่อที่ประชุมให้ตำรวจทุกประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รองรับกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเสนอ และให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพ และให้มีการรายงานผลความคืบหน้าในการประชุมผู้นำตำรวจอาเซียนทุกครั้ง
 
               การเพิ่มประสิทธิภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจอาเซียนดังกล่าว จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันในการกวาดล้างปราบปรามหรือการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเร็วๆ นี้จะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ตำรวจทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อประสานความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งกันและกัน และหลังจากนั้นจะพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง "สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน" ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจทั่วทั้งภูมิภาค
 
               แผนงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนผลักดันของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วยผบ.ตร. ซึ่งการที่ผู้นำตำรวจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวในที่ประชุมซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกแห่งความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจภูมิภาคนี้
 
               ในอนาคตเมื่อประชาคมอาเซียนเริ่มต้นเต็มรูปแบบ การเดินทางเคลื่อนย้ายไปมาของผู้คนในภูมิภาคจะเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ซึ่งในการเดินทางนั้น นอกจากประชาชนคนทั่วไปแล้ว ยังเอื้ออำนวยให้กลุ่มอาชญากรคนร้ายข้ามชาติเดินทางข้ามแดนอย่างสะดวกโยธินด้วย
 
               ผมสมมุติให้ผู้อ่านลองคิดตามครับว่า หากคนร้ายก่อเหตุในบ้านเราแล้วหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้าน หรือก่อเหตุร้ายในประเทศเพื่อนบ้านแล้วหนีมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรา หากไม่มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ หรือความร่วมมือระหว่างตำรวจในภูมิภาคในการพิสูจน์ทราบกลุ่มคนร้ายเพื่อติดตามลากคอไปดำเนินคดีตามฐานความผิดแล้ว
 
               อะไรจะเกิดขึ้น? ภูมิภาคอาเซียน จะไม่กลาดเกลื่อนไปด้วยอาชญากร หรอกหรือ?
 
               หรือหากมีใครไปเสียชีวิตในต่างแดนแล้วไม่มีการประสานในเรื่องการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล ลองคิดดูว่า ศพผู้เสียชีวิตรายนั้นจะมีโอกาสกลับบ้านหรือไม่?
 
               ผมเอาใจช่วยครับ...ขอให้แผนงานดังกล่าวสัมฤทธิผลโดยเร็ว