26 ก.พ.56 นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.จัดงานวันสตรีสากลในวันที่ 7 มี.ค.นี้ ภายใต้ชื่องาน“พลังแรงงานสตรี สร้างผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น การเชิดชูเกียรติ และยกย่องสตรีทำงานดีเด่นพร้อมเข้ารับการประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การบริการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน

               นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า กสร.ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นปี 2556 ในประเภทต่างๆ จำนวน 32 คนได้แก่ ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น 1 คน ได้แก่ นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น 6 คนได้แก่ น.ส. สาลี่ ต่อตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด กรุงเทพฯ, นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยรอแยลฟรอเซน จ.สมุทรสาคร , นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จ.เชียงใหม่ , นางศศมณฑ์ สงวนสิน รองประธานกรรมการบริหารบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ , นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัทอุดรกระจก จ.อุดรธานี และนางสุเนตร คุณานันทกุล กรรมการบริษัทโกลบอล อิเลคทริคมอเตอร์คาร์เอเชีย จำกัด จ.สมุทรปราการ

               ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น สาขานักแสดงสตรีดีเด่น 1 คนได้แก่ น.ส.อคัมย์สิริ สุวรรณศุข หรือ จั๊กจั่น นักแสดงช่อง 7 สาขานักร้องสตรีดีเด่น 2 คนได้แก่ น.ส.ปรียานันท์ สุนทรจามร หรือ วงศ์จันทร์ ไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงแม่พิมพ์ของชาติ และน.ส.เตือนใจ ศรีสุนทร หรือ ฝน ธนสุนทร และประเภทพิธีกรสตรีดีเด่น 1 คน ได้แก่ น.ส.อริสรา กำธรเจริญ นอกจากนี้ ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน 6 คน ประเภทสตรีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน สาขาที่ปรึกษาแรงงานหญิงดีเด่น 6 คน สาขาครูแนะแนวสตรีดีเด่น 2 คน ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 7 คน โดยดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.labour.go.th