จะพบ "สะเดาหิน" ได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณแล้ง เรียกต่างกัน ทั้งช้ากะเดา สะเดาช้าง ยมหิน เป็นไม้มงคลประจำ จ.แพร่ ใช้ประโยชน์ด้านก่อสร้าง เพราะเนื้อไม้สวย สีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อละเอียด ไสกบง่าย และชักเงาได้ดี

 

                          เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ในวงศ์ MELIACEAE สูงถึง 25 เมตร ต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตื้น

 

                          ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก แกนใบยาว มีใบย่อย 4-10 คู่ ออกตรงข้าม ที่ปลายสุดของแกนมี 1 ใบ โคนใบมน ปลายแหลม ขอบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 8-12 คู่

 

                          ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยเล็ก แต่ละดอกมี 5 กลีบ สีเหลืองอ่อนๆ กลีบรูปไข่ ขอบเรียบ ปลายกลีบมน

 

                          ผล ทรงรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. ผลแก่สีดำ แก่จัดจะแห้งและแตกเป็น 4-5 กลีบ

 

                          ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เติบโตได้ทุกพื้นที่ ความชื้นปานกลาง และมีแสงแดดส่องเต็มวัน

 

 

---------------------

(ไม้ดีมีประโยชน์ : 'สะเดาหิน' ใช้ก่อสร้าง : โดย...นายสวีสอง)