จากสัปดาห์ที่แล้วว่าด้วยเรื่องเมื่อเจ้าโลกเป็นมะเร็ง เพื่อให้ต่อเนื่องเพราะเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความสัมพันธ์อย่างสนิทแนบแน่น สัปดาห์นี้จึงขอกล่าวถึงมะเร็งของน้องชายหรือมะเร็งอัณฑะ เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่ารักแต่พี่ไม่สนใจไยดีน้อง

                        มะเร็งอัณฑะพบได้ไม่บ่อยนักโดยมักพบในผู้ชายอายุน้อย โดยพบบ่อยในช่วงอายุระหว่าง 15-35 ปี โดยมะเร็งอัณฑะเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ชายช่วงอายุนี้ แต่โดยรวมแล้วพบน้อยคิดเป็นแค่ประมาณร้อยละ 1 ของโรคมะเร็งในเพศชายทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรคนี้ แต่สันนิษฐานว่า ปัจจัยทางพันธุกรรม ประวัติการมีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งอัณฑะมาก่อน หรือมีประวัติการเป็นมะเร็งที่อัณฑะข้างหนึ่ง ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่ลูกอัณฑะอีกข้างที่เหลือได้มาก นอกจากนั้น ภาวะที่ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงสู่ถุงอัณฑะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ทองแดงคือมีลูกอัณฑะในถุงอัณฑะข้างเดียว และประวัติของการสัมผัสกับสารเบนซิน โคโรฟอร์ม และเขม่า ก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เช่นกัน จากผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า พนักงานดับเพลิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอัณฑะ สูงกว่าคนธรรมดาหนึ่งเท่าตัว เพราะต้องทำงานคลุกคลีกับสารเบนซิน โคโรฟอร์มและเขม่า และยังมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและเนื้องอกไขกระดูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคนที่ทำอาชีพอื่นและประชากรทั่วไปด้วย

                        อาการที่พบบ่อยคือ คลำได้ลูกอัณฑะเป็นก้อนแข็งและไม่เจ็บ ซึ่งแตกต่างจากภาวะลูกอัณฑะอักเสบเฉียบพลันที่พบว่า มีก้อนและมีอาการเจ็บร่วมด้วย บางครั้งอาจมีอาการหน่วงๆ ที่ลูกอัณฑะหรือมีน้ำในถุงอัณฑะเกิดขึ้นเฉียบพลัน ดังนั้นการตรวจลูกอัณฑะด้วยตัวเองเป็นประจำ โดยแนะนำให้ตรวจหลังอาบน้ำ ให้ตรวจลูกอัณฑะไล่ไปทีละข้าง โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ค่อยๆ คลำเลื่อนไปเรื่อยๆ คลำดูว่ามีก้อนหรือการอักเสบเกิดขึ้นหรือไม่ บริเวณด้านหลังของลูกอัณฑะจะคลำได้ส่วนหยุ่นๆ ขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นปกติ ถ้าคลำได้ก้อนหรือไม่แน่ใจส่วนใดผิดปกติหรือไม่ ควรรีบปรึกษาแพทย์ ความผิดปกตินั้นอาจเป็นถุงน้ำหรือเส้นเลือดขอดบริเวณลูกอัณฑะซึ่งพบได้บ่อยกว่าเนื้องอกหรือมะเร็งอัณฑะ

                        กรณีที่เป็นมากมักมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานหรืออวัยวะในช่องท้องหรือปอด การรักษาหนีไม่พ้นต้องตัดลูกอัณฑะทิ้งและเลาะตัดต่อมน้ำเหลืองออกร่วมด้วย ถ้าเป็นมากกว่านั้นอาจให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีร่วมด้วย ก่อนจากอยากฝากย้ำว่า มะเร็งอัณฑะพบบ่อยในคนวัยรุ่นและวัยทำงาน มะเร็งไม่ได้เกิดในคนอายุมากเสมอไป เพราะฉะนั้นคนหนุ่มทั้งหลายก็อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทแบบไม่ค่อยห่วงใยใส่ใจสุขภาพตัวเองนะครับ...เชื่อผมสิ

 

--------------------------------

 

(รู้ทันมะเร็ง : เมื่อน้องชายกลายเป็นมะเร็ง : นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ)