"สมควร สาลี" เกษตรกรบ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เรียนรู้การปลูกไผ่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากป่าสู่บ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีรายได้จากผลิตผลชนิดนี้ไม่น้อย 

 

          สมควร เล่าว่า ปลูกไผ่เมื่อ 5 ปีก่อน เริ่มจากพื้นที่ว่าง 1 งาน ตั้งชื่อ “สวนไผ่หวานคุณเพชร” ลงไผ่เลี้ยงหน่อ 110 กอ เพียง 6 เดือนก็ให้ผลผลิตมากมาย อีกทั้ง เป็นที่ต้องการของตลาด ได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ ส่งให้เขามีรายได้เป็นกอบเป็นกำ จึงเพิ่มพื้นที่ปลูกอีก 1 ไร่ 

          วราภรณ์ ภรรยา เสริมว่า นอกจากขายหน่อแล้ว ยังแบ่งบางส่วนทำหน่อไม้ดองไอโอดีนจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการนำไปประกอบอาหาร โดยจำหน่ายราคากระปุกละ 50 บาท 

          พร้อมกันนั้นได้ผลิตกล้าไผ่ “ตอเต่า” ซึ่งก็คือการแตกตา จากนั้นจะใช้เสียมขุดและตัดแต่งด้วยมีดก่อนนำไปปลูกในถุงขนาด 4X6 นิ้ว อัดในดินปลูกให้แน่น อายุ 25-30 วัน ขายราคา 30 บาทต่อถุง โดยแต่ละปีจะผลิตได้ 1.5-2 หมื่นถุง 

          "ไผ่มีประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคบริโภค ใช้ได้ทุกส่วนจากราก ลำต้น เป็นพืชที่โตเร็ว อายุ 6 เดือน ก็เก็บผลผลิตหน่อได้ ปัจจุบันที่สวนเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไผ่หลากหลายชนิด ทั้งไผ่หวาน ไผ่เลี้ยง ไผ่หม่าจู ไผ่ตง" สมควร เสริม

          อีกทั้งยังแนะนำการปลูกไผ่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ว่า ให้ไถดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ ระยะปลูก 3x3 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 250 ต้น ปลูกด้วยตอชำ ช่วงมีนาคม-กันยายน ก่อนปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 

          "ควรให้น้ำสม่ำเสมอ หรือสัปดาห์ละ 2 ครั้งถ้าฝนไม่ตก อายุ 5-7 เดือนตัดแต่งกิ่ง และเร่งการออกหน่อใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 กอละ 2 กำมือโรยรอบโคนกอไผ่ กลบด้วยปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชุ่ม จะได้ผลผลิต 1,800 กก.ต่อไร่ รายได้ 1.8-2 หมื่นบาท" สมควรบอกเทคนิคการปลูก

 

          อย่างไรก็ตาม สมควรย้ำว่า ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องไผ่ทุกขั้นตอนเชิญแวะได้ที่ "สวนไผ่หวานคุณเพชร" บ้านเปลือยน้อย (หนองสาหร่าย) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ยินดีให้ความรู้แก่ทุกๆ คน

 

 

----------

(หมายเหตุ : คอลัมน์ เกษตรกรเก่ง : 'สมควร สาลี' ปลูกไผ่ขายกล้า-แปรรูป : โดย ... วัชรินทร์ เขจรวงศ์)

----------