.....................

.....................

๏ บังเอิญว่าน้ำท่วมทำคนทุกข์ 

บังเอิญจึงผุดลุกและผุดนั่ง 

บังเอิญเลือกที่รักมักที่ชัง 

บังเอิญมีคำสั่งไม่ตั้งใจ 

๏ บังเอิญว่ามุบมิบกระซิบสั่ง 

บังเอิญไม่ได้ฟังทำเรื่องใหญ่ 

บังเอิญไม่ค่อยรู้อยู่ร่ำไป 

บังเอิญเขาทำให้เลยไม่รู้ 

๏ บังเอิญเขาให้หนูเป็นผู้นำ 

บังเอิญเขาให้ทำเขาย้ำอยู่ 

บังเอิญภารกิจติดพันตู 

บังเอิญข้างข้างคูคูตามสคริปต์ 

๏ บังเอิญมีเรื่องลับวาระจร 

บังเอิญซ่อนเรื่องใหญ่ไว้เงียบกริบ 

บังเอิญแอบทำแอบมุมมิบ 

บังเอิญดันถูกกระซิบจนเสียงดัง 

๏ บังเอิญไม่ตั้งใจไม่เจตนา 

บังเอิญแบบว่าเรื่องเบื้องหลัง 

บังเอิญว่าบังเอิญเป็นจริงเป็นจัง 

บังเอิญปิดบังไม่ตั้งใจ 

๏ บังเอิญว่าน้ำท่วมทำคนทุกข์ 

บังเอิญไม่คิดว่าใครจะลุกมาสาวไส้ 

บังเอิญทำโดยไม่รู้ว่าเพื่อใคร 

บังเอิญไม่รู้จะถูกไล่โดยบังเอิญ !. 

........................................ 

นายทิวา