4 พ.ย.54 นายศิระ ศิริสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี บริเวณหูช้างได้เกิดชำรุด แม่น้ำเจ้าพระยาดันพังทลายลงกว้าง 6 เมตร มา ทำให้น้ำทะลักเข้าเพิ่มขึ้นลงยังคลองเชียงราก

     ขณะนี้ ถือว่าไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากนัก และได้ประสานงานไปทางกรมชลประทาน ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมจุดที่พังแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะซ่อมแซมได้แล้วเสร็จเมื่อไร

     ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ได้แตก เมื่อวันที่ 13 ก.ย.และเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมเสร็จในวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมาจนมาพังชำรุดอีกครั้งในวันนี้