วันที่ 11 มิ.ย. 64 พลตรีวิชัย ธารีฉัตร เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้นำกำลัง  พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือปฏิบัติหน้าที่ในการ "พ่นยาฆ่าเชื้อ" และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดภายในโรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)

 

 

 

ปิดโรงเรียน ทหารลุย "พ่นยาฆ่าเชื้อ" ป้องกันโควิด

 

 

 

 

และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของกองทัพบก

 

 

ปิดโรงเรียน ทหารลุย "พ่นยาฆ่าเชื้อ" ป้องกันโควิด

 

 

ที่มุ่งเน้นในการสนับสนุนช่วยเหลือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และจริงจัง ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย ดังนั้น จึงต้องเข้ามา "พ่นยาฆ่าเชื้อ" และทำความสะอาดเพื้อนที่ 

 

 

ซึ่งโรงเรียนหลายแห่ง ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา ได้ตั้งโต๊ะให้ผู้ปกครอง เพื่อเดินทางมารับหนังสือ และนำกลับไปให้บุตรหลาน เพื่อทำการเรียนการสอน ผ่านระบบซูมไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จากจังหวัดนครปฐม ตามสถานการณ์อีกครั้ง 

 

 

ปิดโรงเรียน ทหารลุย "พ่นยาฆ่าเชื้อ" ป้องกันโควิด

 

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงเรียนหลายพื้นที่ ได้ประกาศเลือนการเปิดเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงข้ม ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ส่วนจังหวัดในพื้นที่สีแดง จะต้องมีการตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเข้มข้น

 

โดยหากจังหวัดใดมีพื้นที่ติดกับจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้เคียงกับการระบาดของกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งโรงงาน หรือตลาด แต่ละจังหวัดก็จะทำการเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนแทน