10 มิ.ย. 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้กำชับในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจากกรมควบคุมโรค ให้ กรมราชทัณฑ์ เร่งกระจายวัคซีนไปยังเรือนจำปลอดเชื้อในพื้นที่สีแดง 38 แห่ง ฉีดรอบแรกให้ครบทั้งหมดจากนั้นรายงานให้กรมควบคุมโรครับทราบตามข้อมูลจริง  

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ไม่ใช่แค่กรมราชทัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่กรมอื่นๆ ต้องทำให้ตรงตามระเบียบเช่นเดียวกันเพื่อให้วัคซีนเข็มที่สองมาตรงตามเวลา ไม่ให้เสียของ ในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดผู้บริหารทั้ง 10 เขต ขอให้เลือกเรือนจำใหญ่ไปฉีดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ เพราะในเรือนจำมีสภาพที่แออัดป้องกันได้ยาก หลังจากนั้นให้เลือกเรือนจำที่มีขนาดรองลงมา เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด และวันนี้ในกรมราชทัณฑ์อย่าให้วัคซีนเหลือ ต้องเร่งกระจายวัคซีนให้หมด เก็บไว้เพียงจำนวนสำรองฉุกเฉินเท่านั้น เราต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย

"ไม่ว่าทางกรมควบคุมโรคจะจัดสรรให้เรามาเท่าไร เราต้อง เร่งกระจายวัคซีนไปให้ทันที อย่าเก็บไว้เยอะเอาแค่สำรองเผื่อฉุกเฉินพอ โดยเร่งให้เรือนจำในพื้นที่เสี่ยงก่อน จากนั้นค่อยๆส่งไปยังเรือนจำใหญ่ และตามด้วยเรือนจำเล็กในพื้นที่สีขาว ซึ่งเราต้องเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ครบทั้งหมด และการลงทะเบียนและส่งรายชื่อต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ อย่าให้ตกหล่น เพื่อลดการแพร่ระบาดในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและงบประมาณ และเป็นการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว