เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 7 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตอบจำนวน 3,814 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 78 มีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นระดับปานกลาง ร้อยละ 62 และระดับมาก ร้อยละ 16 ถึงแม้ร้อยละ 47 จะมีความกังวลอยู่บ้างในระดับปานกลางต่อสถานการณ์การระบาดเชื่อมโยงตลาด แต่ยังพบว่า ร้อยละ 69 มีการออกไปจับจ่ายสินค้าภายในตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนเมื่อไปตลาดพบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 82 จึงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ในตลาดที่ประชาชนเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ดีที่สุดคือ การให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากตลอดเวลา รองลงมาคือคัดกรองผู้ที่เข้าในตลาด และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

'กรมอนามัย' ชี้ คนไทย78% เชื่อมั่นมาตรการป้องกันโควิด-19 ของตลาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"กรมอนามัย" แนะ 4 ข้อป้องกัน กินอาหารเดลิเวอรีอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

 ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่

1) กำหนดทาง เข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด

2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

3) จัดจุดล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการ เพื่อลดความแออัด

5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

6) ล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

7) พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน

8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ

9) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการ ไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูล การเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการ ทุกครั้ง

'กรมอนามัย' ชี้ คนไทย78% เชื่อมั่นมาตรการป้องกันโควิด-19 ของตลาด