ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เปิดเผยประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจาก ไนจีเรีย 1 ราย , สหราชอาณาจักร 1 ราย , เอธิโอเปีย 1 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย

 

 

สำหรับประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย ประกอบด้วย

 

- ไนจีเรีย 1 ราย

 

รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อ 9 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 13 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 4 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

- สหราชอาณาจักร 1 ราย

 

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษา เดินทางถึงไทยเมื่อ 12 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันดังกล่าว (ระยะเวลาพบเชื้อ 0 วัน) 29 ก.ย. มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น รักษาตัวอยู่ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม.

 

- เอธิโอเปีย 1 ราย

 

รายที่ 3 หญิงสัญชาติเอธิโอเปีย อายุ 37 ปี เข้ามารับการรักษาด้วยโรคอื่น เดินทางถึงไทยเมื่อ 12 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันดังกล่าว (ระยะเวลาพบเชื้อ 0 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม.

 

- สิงคโปร์ 1 ราย

 

รายที่ 4 ชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติติดเชื้อเมื่อเดือน มิ.ย. เดินทางถึงไทยเมื่อ 9 ต.ค.2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 14 ต.ค.2563 (ระยะเวลาพบเชื้อ 5 วัน) ไม่มีอาการ รักษาตัวอยู่ที่ รพ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

 

ประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ พบ 1 รายหายไปหลายเดือนแล้วเป็นซ้ำ

 

 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19