11.00 น. คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีกรณีอัยการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธหรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตตามที่อัยการสูงสุดแต่งตั้งขึ้นได้แถลงความคืบหน้าคดี

โดยเริ่มจาก นายประยุทธ เพชรคุณ  อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด  แถลงว่า หลังจากคณะทำงานตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบให้อัยการสูงสุดทราบ รวมทั้งประเด็นให้ดำเนินคดี ในวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ในวันเดียวกันนั้น นายวงศ์สกุล กิตติพรหมมวงศ์ อัยการสูงสุด  ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานอัยการขึ้นมา 1 ชุด เป็นคณะทำงานอัยการพิจารณาสั่งสำนวนคดี โดยมีนายอิทธิพร แก้วทิพย์  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน   คณะทำงานฯที่ตั้งขึ้นมีอำนาจในการสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติม  ซึ่งคณะคณะทำงานอัยการพิจารณาสั่งสำนวนคดี ได้ตรวจสำนวนคดีอย่างละเอียดแล้วและมีคำสั่งแล้ว

จากนั้นนายอิทธิพร แก้วทิพย์  หัวหน้าคณะทำงานอัยการพิจารณาสั่งสำนวนคดี   แถลงว่า กรณีความเร็วของรถยนต์ของนายวรยุทธ มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามที่ปรากฏจากสื่อมวลชน ว่าความเร็วรถของนายวรยุทธ ตามสำนวนคดีไม่น่าจะฟังเป็นที่ยุติได้  ซึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นแล้วยังแสดงวิธีการคำนวณประกอบด้วย  แต่สื่งเหล่านี้ยังไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน

คณะทำงานชุดนี้พิจารณาสำนวนแล้ว จึงเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นที่ยุติว่าความเร็วรถยนต์ของนายวรยุทธ นั้นเป็นความเร็วเท่าไหร่จึงได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน ทำการการสอบสวนพยานเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น  คือ ประเด็นแรก ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและคำนวณความเร็วของรถยนต์ที่นายวรยุทธ ขับหรือไม่ หากได้ร่วมตรวจสอบได้เคยส่งความเห็นและวิธีการตรวจสอบไปให้พนักงานสอบสวนหรือไม่และผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร  ความเร็วรถของนายวรยุทธ ณ จุดชน คำนวณเป็นความเร็วเท่าไหร่ และหากมีเอกสารคำนวณก็ให้จัดส่งเอกสารแสดงวิธีการคำนวณมาประกอบพิจารณาในการสั่งคดีต่อไปด้วย

ประเด็นที่สองคณะทำงานอัยการ ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์  ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายครั้งว่าได้คำนวณการตรวจสอบความเร็วรถยนต์ของนายวรยุทธ ผู้ต้องหาขับได้ความเร็วรถเท่าไหร่ มีหลักการและวิธีคำนวณอย่างไร ความเร็วรถของนายวรยุทธ ณ จุดชน เป็นเท่าใด และให้จัดส่งวิธีการคำนวณความเร็วมาประกอบสำนวนคดีด้วย 

นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนว่า ร.ศ. ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ที่เคยให้ความเห็นกับกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการคำนวณความเร็วของรถยนต์ของนายวรยุทธ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรขาดตั้งแต่ปี 2559 คณะทำงานจึงให้สอบสวนนายกสภาวิศวกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายว่า ใบประกอบอนุญาตวิชาชีพของ ดร.สายประสิทธิ์  ขัดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ และการขัดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีผลต่อเอกสารรับรองการคำนวณความเร็วรถยนต์ของนายวรยุทธ ขับมากน้อยเพียงใด และการคำนวณความเร็วรถยนต์ที่นายวรยุทธขับของ ดร.สายประสิทธิ์  มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

นอกจากนี้คณะทำงานยังเห็นว่า ปรากฏผลตรวจร่างกายผู้ต้องหาคือนายวรยุทธ พบสารโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2  พยานหลักฐานจึงเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายวรยุทธ ในข้อหา เสพยาเสพติดประเภทที่ 2  โดยดำเนินคดีแยกเป็นคดีใหม่กับนายวรยุทธ ต่อไปเนื่องจากไม่เกี่ยวกับคดีขับรถประมาท

"สำหรับประเด็นที่สั่งให้พนักงานสอบสวน สอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมด พนักงานอัยการได้กำชับให้พนักงานสอบสวน ส่งผลสอบสวนเพิ่มเติมภายในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เพื่อเราจะได้เร่งทำความจริงให้ปรากฏต่อไป " อิทธิพร กล่าว