เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เผยแพร่บันทึกข้อความส่วนราชการสำนักงานกำลังพล ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) จำนวน 5,739 ราย และพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุราชการ

 

 

 

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อประกาศรายชื่อผู้ที่เกษียณอายุราชการฯ ทำให้ตำแหน่งที่ครองอยู่ว่างลงเพื่อใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจวาระประจำปี 2563 ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยตำแหน่งและรายชื่อผู้เกษียณฯที่น่าสนใจ มีดังนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ9) ตร.

                ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ปีนี้เกษียณฯ 9 นาย ประกอบด้วย พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 ,พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ จตร.(หน.จต.) ,พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 ,พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.สตส. ,พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รพ.ตร. ,พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รอง จตช.(สบ8) ,พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพย์จันทร์ ผบช.ภ.8 ,พล.ต.ท.สุรพล แก้วขาว ผบช.สกบ. ,พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผบช.รร.นรต.

                ขณะที่ ระดับรอง ผบช.เกษียณฯ 30 นาย ระดับ ผบก.เกษียณฯ 36 นาย รวม ผบ.ตร. ถึง ผบก.เกษียณฯ 77 นาย

                ทั้งนี้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ดังนี้ http://www.personnelpolice.com/announce63/03/300363-1.pdf