วันที่ 25 มี.ค. 2563 - ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.63 และต่อมานายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจคัดกรอง ให้คำแนะนำกับประชาชนที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 

         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 ประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบูรณาการระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ขนส่ง กำหนดการตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค และให้คำแนะนำกับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยเบื้องต้นได้กำหนด จำนวน 7 จุด ในพื้นที่รอยต่อระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัด รอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

1. สะพานข้ามคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี

2. ใต้ทางด่วนมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอย 39 เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ

4. หน้าปั๊มเอสโซ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ถนนสุขุมวิท เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ

5. หน้าศูนย์โตโยต้า ถนนราชพฤกษ์ เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี

6. ใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์ เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ

7. หน้าปั๊ม ปตท. ซอยพระราม 2 92 ถนนพระราม 2 เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ

 

          ในส่วนต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเป็นผู้กำหนดจุดตรวจ และมีการประสานการปฏิบัติกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จะเริ่มตั้งจุดตรวจทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะได้มีการประเมินสถานการณ์ประจำวัน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มจุดตรวจตามความจำเป็นต่อไป

 

เริ่มพรุ่งนี้ ตั้งด่านคัดกรอง 7 จุด รอบกรุงเทพฯ