เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 เวลา 10.40  น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค1) จังหวัดชลบุรี สั่งการให้ เรือ ต.99 (เรือตรวจการณ์ 99 ) ออกค้นหาและช่วยเหลือ นายน้อย สิงห์สาลี ลูกเรือพงษ์สมบัติ 5 สัญชาติไทย จากการพลัดตกน้ำทะเล ขณะทำการประมง บริเวณแบริ่ง 075 ระยะ 50 ไมล์ จากท่าเรือบางสะพาน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ โดยเรือประมงพงษ์สมบัติ 5 และเรือประมงในพื้นที่เครือข่ายมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมกันทำการค้นหา จนสุดความสามารถ ในเบื้องต้นยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใด และด้วยทัศนวิสัยไม่ดีประกอบกับสภาพอากาศเริ่มมืดลง จึงได้ยุติการค้นหาไว้ก่อน พร้อมทั้งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

ในส่วนของกองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 จะได้ประสานเรือประมงในเครือข่ายมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนเรือประมงในพื้นที่ เพื่อทำการค้นหาต่อไปเมื่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอำ นวยอย่างสุดความสามารถ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชา การทหารเรือ ที่กล่าวไว้ว่า "ประชาชนเดือดร้อนหรือมีภัยที่ไหน จะมีทหารเรืออยู่ที่นั่น"