ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี 

 

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

 

 สตช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9