royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
อาชญากรรม

ยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก

วันที่ 12 กันยายน 2562 - 10:31 น.
แชร์ลูกโซ่,กรมคุ้มครองสิทธิฯ,กระทรวงยุติธรรม
Shares :
เปิดอ่าน 114 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิฯรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 กันายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมนางวารุณี แสงกระจ่าง ข้าราชการบำนาญ กรมสรรสามิตและคณะตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ได้เอากฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เสียหายในคดีนี้ กว่า 42,000 ราย และก็หวังจะผลักดันกฎหมายนี้ให้สามารถคุ้มครองประชาชนได้

          ขณะเดียวกัน นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายวิเชียร ไชยสอน หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมหารือรับฟังปัญหาขอประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของทางรัฐบาลที่ทางนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ยึดหลักการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 

          นายสามารถ กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาการหลอกลวงประชาชนมีมากมายกฎหมายที่บังคับใช้อยู่อาจจะล้าหลังไม่ทันสมัยจึงต้องมีการตรากฎหมายใหม่ที่สามารถคุ้มครองประชาชนให้ทันท่วงที ให้ทันยุคทันสมัย ให้ทันกับอาชญากร  ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนได้นำมามอบให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการให้ครบทุกมิติครบทุกด้าน และเป็นการช่วยเหลือประชาชน เพราะเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกที่ 253/60 เคยให้แชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ 

 

 

          “ท่านนายกฯได้มอบให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย จึงเห็นควรให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ดำเนินการศึกษาผลกระทบปัญหาแชร์ลูกโซ่ และ ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันพระปกเกล้า โดยจะเริ่มจากพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบก่อน เช่น จังหวัด ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และ ชัยภูมิ เป็นต้น” นายสามารถ กล่าว

          ทั้งนี้ทาง นายสมเกียรติ ได้นำผู้เสียหายเข้าหารือกับส.ส.อีกหลายท่านในการที่จะเสนอเป็นญัตติวิสามัญในการศึกษาเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งเรื่องนี้เองผู้เสียหายเคยยื่นหนังสือถึงท่าน ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาไปแล้ว ทั้งพร้อมกับเคยยื่นหนังสือปัญหาความเดือดร้อนกับ ส.ส. ศาสตรา ศรีปาน ส.ส. พยม พรหมเพชร ส.ส. ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส. วันชัย ปริญญาศิริ และ ส.ส. สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ไปแล้วด้วยเช่นกัน 

          อย่างไรก็ตามผู้เสียหายได้เห็นปัญหาในหลายปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนมากแต่ไม่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย เช่นคดี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คดีตะเกียงน้ำมันหอมระเหย คดีโอดีแคปิตอล และ อื่น ๆอีกหลายคดีคาดการณ์มีผู้เสียหายที่รอการช่วยเหลืออยู่จำนวนมากหลายล้านคน จึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันปกป้องทรัพย์สินของประชาชน ปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยการแก้ปัญหานี้ต้องยึดโยงตามบัญชาท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งเร่งแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน กระทรวงยุติธรรมเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำให้การอำนวยความยุติธรรม ปรับปรุงกฎหมายทุกฉบับให้มีความทันสมัย และ ที่สำคัญคือการนำไปบังคับใช้ได้จริง เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ